Patient i livets slutskede som har trötthetssyndrom (fatigue)

 • Tillstånd: Patient i livets slutskede som har trötthetssyndrom (fatigue)
 • Åtgärd: Farmakologisk behandling med modafinil

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden sannolikt inte har någon effekt.

Kommentar: Modafinil är ett licenspreparat

Hur allvarligt är tillståndet?

Mycket kraftigt förhöjd risk för sänkt livskvalitet.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid trötthetssyndrom hos patienter i livets slutskede har modafinil ingen symtomlindrande effekt jämfört med placebobehandling (begränsat vetenskapligt underlag).

En metaanalys med 136 patienter visade en icke-signifikant effektstorlek på -0,14 (konfidensintervall -0,48–0,21). I livets absoluta slutskede kan förekomst av trötthetssyndrom innebära ett skydd mot lidande hos patienten och behandling av trötthetssyndrom kan då medföra negativa effekter. Det är därför viktigt att försöka identifiera en tidpunkt när behandling av trötthetssyndrom inte längre är till nytta [1].

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga kända biverkningar eller negativa effekter finns beskrivna.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår en översikt från Cochrane som utvärderar farmakologiska preparat som ges i syfte att lindra trötthetssyndrom hos patienter med cancer eller annan sjukdom i avancerat skede [2]. Översikten inkluderade 22 randomiserade kontrollerade studier med totalt 1 632 deltagare, varav 2 studier med 136 deltagare undersökte effekterna av modafinil på trötthetssyndrom hos patienter med multipel skleros [3, 4].

Saknas någon information i studierna?

Studierna inkluderar endast patienter i livets slutskede med multipel skleros, och det finns en osäkerhet kring överförbarhet till andra diagnoser.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Radbruch, L, Strasser, F, Elsner, F, Goncalves, JF, Loge, J, Kaasa, S, et al. Fatigue in palliative care patients -- an EAPC approach. Palliative Medicine. 2008; 22(1):13-32.
 2. Peuckmann, V, Elsner, F, Krumm, N, Trottenberg, P, Radbruch, L. Pharmacological treatments for fatigue associated with palliative care. Cochrane Database Syst Rev. 2010; (11):CD006788.
 3. Lange, R, Volkmer, M, Heesen, C, Liepert, J. Modafinil effects in multiple sclerosis patients with fatigue. J Neurol. 2009; 256(4):645-50.
 4. Stankoff, B, Waubant, E, Confavreux, C, Edan, G, Debouverie, M, Rumbach, L, et al. Modafinil for fatigue in MS: a randomized placebo-controlled double-blind study. Neurology. 2005; 64(7):1139-43.

 

Kontakt

Per Wahlstedt
075-247 38 71