Patient i livets slutskede som har anemi som påverkar allmäntillståndet

 • Tillstånd: Patient i livets slutskede som har anemi som påverkar allmäntillståndet
 • Åtgärd: Behandling med erytropoietinstimulerande ämnen

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det finns ett måttligt starkt vetenskapligt underlag för att åtgärden inte har någon effekt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Mycket kraftigt förhöjd risk för sänkt livskvalitet.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid anemi och påverkan på allmäntillståndet hos patienter i livets slutskede har behandling med erytropoietinstimulerande ämne ingen säkerställd effekt på livskvalitet jämfört med enbart antiinflammatorisk behandling (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga allvarliga biverkningar redovisas.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår en randomiserad kontrollerad studie från Sverige som utvärderar effekterna av behandling med erytropoietin vid anemi hos patienter i livets slutskede utan aktiv behandling mot grundsjukdomen [1]. Studien omfattade 108 patienter som antingen fick enbart antiinflammatorisk behandling (indomethacin) eller indomethacin och erytropoietin. Utvärdering av hälsorelaterad livskvalitet gjordes varannan månad tills patienterna avled med SF-36 (Short Form (36) Health Survey) eller EORTC QLQ-C30 (The European Organisation for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire Core 30).

Saknas någon information i studierna?

Åtgärdens biverkningar redovisas bristfälligt.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Lindholm, E, Daneryd, P, Korner, U, Hyltander, A, Fouladiun, M, Lundholm, K. Effects of recombinant erythropoietin in palliative treatment of unselected cancer patients. Clin Cancer Res. 2004; 10(20):6855-64.

 

Kontakt

Per Wahlstedt
075-247 38 71