Patient i livets slutskede som har anemi som påverkar allmäntillståndet

 • Tillstånd: Patient i livets slutskede som har anemi som påverkar allmäntillståndet
 • Åtgärd: Blodtransfusion

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har mycket stor svårighetsgrad och att åtgärden har måttlig till stor effekt.

Kommentar: Rangordningen är förhållandevis låg eftersom det endast finns ett begränsat vetenskapligt underlag för att åtgärden har måttlig till stor effekt. Viktigt med utvärdering av åtgärdens effekt i varje enskilt fall.

Hur allvarligt är tillståndet?

Mycket kraftigt förhöjd risk för sänkt livskvalitet.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

Vid anemi och påverkan på allmäntillståndet hos patienter i livets slutskede ger blodtransfusion

 • en signifikant förbättring av välbefinnande efter 2 respektive 14 dagar jämfört med före behandlingen (1,7 respektive 1,6 enheter enligt visuell analog skala, VAS) (begränsat vetenskapligt underlag)
 • en signifikant förbättring av trötthetssyndrom efter 3 dagar jämfört med före behandlingen (begränsat vetenskapligt underlag)
 • en signifikant minskning av andnöd efter 2 dagar jämfört med före behandlingen (1,6 VAS-enheter), men ingen statistiskt säkerställd effekt efter 14 dagar (begränsat vetenskapligt underlag)
 • en signifikant ökning av styrka efter 2 respektive 14 dagar jämfört med före behandlingen (2,4 respektive 1,9 VAS-enheter) (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Biverkningar rapporterades i 6 av 78 fall i en av studierna, såsom svårighet att finna en intravenös infart, transfusionsreaktion och övrigt som inte är specificerat.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår 2 studier där patienter i palliativ vård undersöks före och efter blodtransfusion på ett systematiskt sätt [1, 2]. I den ena studien ingår 30 patienter med anemi och symtom och i den andra 91 patienter.

Saknas någon information i studierna?

Det saknas information om åtgärdens effekter på livskvalitet. Effekterna av blodtransfusion har inte jämförts med någon kontrollbehandling.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Brown, E, Hurlow, A, Rahman, A, Closs, SJ, Bennett, MI. Assessment of fatigue after blood transfusion in palliative care patients: a feasibility study. J Palliat Med. 2010; 13(11):1327-30.
 2. Gleeson, C, Spencer, D. Blood transfusion and its benefits in palliative care. Palliat Med. 1995; 9(4):307-13.

 

Kontakt

Per Wahlstedt
075-247 38 71