Patient i livets slutskede som har ånges

 • Tillstånd: Patient i livets slutskede som har ångest
 • Åtgärd: Mjuk hudmassage eller aromterapi

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har mycket stor svårighetsgrad, men att åtgärden som tillägg till specialiserad palliativ vård sannolikt inte har någon effekt på ångest hos patienter i livets slutskede.

Hur allvarligt är tillståndet?

Mycket kraftigt förhöjd risk för sänkt livskvalitet.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid ångest hos patienter i livets slutskede ger behandling med aromterapi eller mjuk hudmassage som tillägg till specialiserad palliativ vård ingen effekt på ångest (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga kända biverkningar eller negativa effekter finns beskrivna.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår 2 randomiserade kontrollerade studier med sammanlagt 88 patienter med cancer [1, 2]. Mjuk hudmassage och aromterapi gavs som tillägg till en specialiserad palliativ vård. Interventionsgrupperna fick antingen rygg-, nack- och handmassage med eteriska oljor [1] eller ryggmassage med vanlig olja [2]. Behandlingarna pågick i 30 minuter och gavs 1 gång per vecka i 4 veckor.

Kontrollgrupperna i båda studierna fortsatte med specialiserad palliativ vård där läkemedelsbehandling mot ångest ingick. Uppföljning genomfördes efter varje behandling och vid interventionens slut efter 4 veckor. Patientens upplevelse av ångest utvärderades med Hospital anxiety and depression scale eller med The Profile of Mood state.

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Wilcock, A, Manderson, C, Weller, R, Walker, G, Carr, D, Carey, AM, et al. Does aromatherapy massage benefit patients with cancer attending a specialist palliative care day centre? Palliat Med. 2004; 18(4):287-90.
 2. Soden, K, Vincent, K, Craske, S, Lucas, C, Ashley, S. A randomized controlled trial of aromatherapy massage in a hospice setting. Palliat Med. 2004; 18(2):87-92.

 

Kontakt

Per Wahlstedt
075-247 38 71