Patient i livets slutskede som besväras av muntorrhet

 • Tillstånd: Patient i livets slutskede som besväras av muntorrhet
 • Åtgärd: Munspray med mucin

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden sannolikt inte har någon effekt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Mycket kraftigt förhöjd risk för sänkt livskvalitet.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid muntorrhet hos patienter i livets slutskede har behandling med munspray innehållande mucin ingen säkerställd effekt på muntorrhet jämfört med placebobehandling eller tuggummi (begränsat vetenskapligt underlag).

En studie som jämförde munspray innehållande mucin med placebobehandling visade ingen skillnad mellan preparaten [1]. I gruppen som fick munspray med mucin rapporterade 38 procent en förbättring nattetid och 46 procent en förbättring dagtid efter 2 veckor. Motsvarande siffror för gruppen som fick placebobehandling var 33 respektive 42 procent. I en överkorsningsprövning rapporterade deltagarna en lindring av både munspray med mucin och tuggummi, men ingen säkerställd skillnad kunde påvisas mellan preparaten [2].

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Enstaka patienter upplevde illamående, obehaglig smak, irritation i munnen, kräkningar eller diarréer av munspray. Rapporterade biverkningar av tuggummi var irritation i munnen, illamående, obehaglig smak, obehag i käkarna, känsliga tänder eller gaser.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår 2 randomiserade kontrollerade studier där man utvärderat behandling mot muntorrhet [1, 2]. I en överkorsningsprövning (cross over trial) jämfördes munspray innehållande mucin med tuggummi. Sammanlagt 26 patienter med avancerad cancer följdes upp efter 5 och 10 dagar, med ett uppehåll (wash-out) på 2 dagar [2]. Den andra studien inkluderade 43 patienter som vårdades på hospice och som antingen fick munspray med mucin eller placebobehandling (munspray utan mucin) [1].

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Sweeney, MP, Bagg, J, Baxter, WP, Aitchison, TC. Clinical trial of a mucin-containing oral spray for treatment of xerostomia in hospice patients. Palliat Med. 1997; 11(3):225-32.
 2. Davies, AN. A comparison of artificial saliva and chewing gum in the management of xerostomia in patients with advanced cancer. Palliat Med. 2000; 14(3):197-203.

 

Kontakt

Per Wahlstedt
075-247 38 71