Patient i livets slutskede

 • Tillstånd: Patient i livets slutskede
 • Åtgärd: Handledning i palliativ vård till personal som möter patienter i livets slutskede

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Hur allvarligt är tillståndet?

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Vilka studier ingår i granskningen?

Saknas någon information i studierna?

Hälsoekonomisk bedömning

Referenser

 

Kontakt

Per Wahlstedt
075-247 38 71