Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Socialstyrelsen tar fram ett kodsystem för ordinationsorsak

Bristande information om varför en patient har fått tidigare läkemedelsordinationer kan innebära både en patientsäkerhetsrisk och merarbete för läkaren. Därför utvecklar Socialstyrelsen, på regeringens uppdrag, en ny och nationell källa för ordinationsorsak i form av ett strukturerat kodsystem för ordinationer.

Syftet med kodsystemet är att

  • ordinatören ska veta varför tidigare ordinatörer har valt att påbörja, ändra, fortsätta eller avsluta en läkemedelsbehandling
  • patienten, som ska genomföra behandlingen på egen hand, ska ha en tydlig information om varför han eller hon tar sina läkemedel.

Om utvecklingen

Vid en ordination ska ordinatören dokumentera en ordinationsorsak som lagras i journalen och är avsedd att tolkas av den medicinska professionen. En ordinationsorsak är den omständighet som är skälet till behandlingen, till exempel ”hypertoni”. Det är denna uppgift som nästa ordinatör behöver tillgång till för att kunna fatta rätt beslut om patientens fortsatta behandling. Ordinatören ska också ange ett behandlingsändamål som uttrycker ordinationsorsaken på ett sådant sätt att den enkelt kan förstås av patienten. Det är behandlingsändamålet som förs över med receptet och skrivs ut på läkemedelsförpackningens etikett. I exemplet ovan kan behandlingsändamålet anges som ”förhöjt blodtryck”. 

Det fullständiga kodsystemet kommer att innehålla kopplingar mellan läkemedel och ordinationsorsaker för att ordinatören ska presenteras för ett urval ordinationsorsaker utifrån det läkemedel som valts. Det ska även vara möjligt att välja ordinationsorsak fritt ur hela lexikonet med ordinationsorsaker. 

Nuvarande version av kodsystemet som Socialstyrelsen distribuerar innehåller endast termer för ordinationsorsaker och behandlingsändamål, utan kopplingar till läkemedel. Socialstyrelsen gör bedömningen att själva termerna kan göra snabb nytta i det lokala och regionala arbetet med att ta fram ordinationsmallar. Tanken är att denna nationellt fastställda terminologi ska bidra till en mer enhetlig termanvändning inom och mellan olika vårdgivare. Varje unik ordinationsorsak har kopplats till den medicinska referensterminologin Snomed CT.

För att få tillgång till termlistan måste du ha en Snomed CT-licens. Termlistan distribueras på Licens- och distributionsportalen för Snomed CT

Om du har frågor eller kommentarer så är du välkommen att kontakta oss.