Snomed CT

Snomed CT är ett internationellt begreppssystem som är utvecklat för att användas i elektroniska informationssystem och är översatt till svenska.

Snomed CT ger förutsättningar för att information som dokumenteras kan kommuniceras och överföras mellan olika system med bibehållen betydelse och att informationen är entydig, säker och jämförbar. Socialstyrelsen arbetar för att Snomed CT ska komma i användning inom svensk hälso- och sjukvård.

Snomed CT innehåller för närvarande drygt 300 000 aktiva begrepp och rekommenderade termer. Mer information om Snomed CT:s innehåll och struktur finns i Introduktionsguide till Snomed CT och i Innehållet i
Snomed CT - en översikt
.

 

Nu finns Snomed CT 2018:1 publicerad.
Du kan du titta på den i detta webbaserade sökverktyg.
Socialstyrelsen tillhandahåller även Snomed CT i textformat för integrering i informationssystem. Åtkomst till textfilerna kräver licens. Licensen är gratis. Läs mer om hur du ansöker om licens till Snomed CT här.

Lämna förslag

Om du har förslag på ändringar eller tillägg i Snomed CT kan du lämna dessa i detta excel-dokument och skicka in det till oss.

För att ett nytt begrepp ska läggas till i Snomed CT krävs att det är användbart för många, och inte endast av lokalt intresse. Vi vill gärna att ditt förslag är förankrat inom ditt verksamhetsområde innan du skickar in det till oss.

Användning av Snomed CT

Införande av Snomed CT är kopplat till införandet av strukturerad dokumentation, vilket innebär en betydande förändring jämfört med nuläget där fritextdokumentation dominerar. Ett breddinförande i Sverige kommer därför att ske successivt och pågå under lång tid.

Snomed CT ingår i olika nationella och internationella tillämpningar. Mer information om olika länders arbete med Snomed CT finns också här

Webbkurs om grunderna i Snomed CT

För alla som vill lära sig mer om Snomed CT finns en grundkurs som anordnas av den internationella Snomed CT-organisationen SNOMED International. Kursen är helt webbaserad. Allt kursmaterial, inklusive de inspelade föreläsningarna är på engelska. Utöver grundkursen erbjuder SNOMED International även fördjupningskurser om modellering och implementering av Snomed CT.

Mer information om kursen och ansökan finns på Snomed Internationals webbsida.