Problem med vårt beställningssystem

Just nu har vi tekniska problem med vårt beställningssystem. Har du problem att beställa kan du skicka din beställning till publikationsservice@socialstyrelsen.se. Ange titel, artikelnummer, antal exemplar du vill beställa, leveransadress och eventuell fakturaadress.

/
/

Ärenden kring klassificering, koder och klassifikationer

Här nedan kan du ställa din fråga eller sända in ändringsförslag till Socialstyrelsen angående klassifikationer som ICD-10-SE, KVÅ, ICF och KSI med flera.

Innan du ställer din fråga

Läs gärna Socialstyrelsens kodningsanvisningar som ger svar på många kodningsfrågor.

De flesta landsting/regioner har klassificeringskoordinatorer/samordnare dit du som arbetar inom vården i första hand bör ställa din fråga som rör ICD-10-SE och KVÅ.

DRG-frågor skickas till e-post cpk@socialstyrelsen.se

Frågor om vad som ska registreras hänvisas till För uppgiftslämnare till patientregistret eller e-post inrapportering@socialstyrelsen.se.

 

Klassifikationsfråga

Kodsystem *
 
Frågetitel *
Fråga *
Namn *
E-post *
Yrke *
 
Sjukhus *
Klinik *