/
/

Ärenden kring klassificering, koder och klassifikationer

Här nedan kan du ställa din fråga eller sända in ändringsförslag till Socialstyrelsen angående klassifikationer som ICD-10-SE, KVÅ, ICF och KSI med flera.

Innan du ställer din fråga

Läs gärna Socialstyrelsens kodningsanvisningar som ger svar på många kodningsfrågor.

De flesta landsting/regioner har klassificeringskoordinatorer/samordnare dit du som arbetar inom vården i första hand bör ställa din fråga som rör ICD-10-SE och KVÅ.

DRG-frågor skickas till e-post cpk@socialstyrelsen.se

Frågor om vad som ska registreras hänvisas till För uppgiftslämnare till patientregistret eller e-post inrapportering@socialstyrelsen.se.

Personuppgifter och personuppgiftsansvar

Här får du information om hur Socialstyrelsen behandlar personuppgifter på webbplatsen. Socialstyrelsen är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som samlas in på webbplatsen. I personuppgiftslagen (1998:204) finns bestämmelser om information till de registrerade. 

Vid inkommande ärenden registreras e-postadresser på denna webbplats. 

Offentlighetsprincipen 

Socialstyrelsen är en statlig myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Klassifikationsfråga

 

Kodsystem *
 
Frågetitel *
Fråga *
Namn *
E-post *
Yrke *
 
Sjukhus *
Klinik *