Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Ärenden kring klassificering, koder och klassifikationer

Här nedan kan du ställa din fråga eller sända in ändringsförslag till Socialstyrelsen angående klassifikationer som ICD-10-SE, KVÅ, ICF och KSI med flera.

Innan du ställer din fråga

Läs gärna Socialstyrelsens kodningsanvisningar som ger svar på många kodningsfrågor.

De flesta landsting/regioner har klassificeringskoordinatorer/samordnare dit du som arbetar inom vården i första hand bör ställa din fråga som rör ICD-10-SE och KVÅ.

Information om ICD-11 hittar du här.

DRG-frågor skickas till e-post cpk@socialstyrelsen.se

Frågor om vad som ska registreras hänvisas till För uppgiftslämnare till patientregistret eller e-post inrapportering@socialstyrelsen.se.

Personuppgifter och personuppgiftsansvar

När du skickar in en fråga till oss via frågeformuläret nedan kommer Socialstyrelsen att behandla de uppgifter som du lämnar för att kunna besvara din fråga. På Dina personuppgifter hos Socialstyrelsen kan du läsa mer om hur och varför Socialstyrelsen behandlar personuppgifter, samt vilka rättigheter du har. 

Offentlighetsprincipen 

Socialstyrelsen är en statlig myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Klassifikationsfråga

 

Kodsystem *
 
Frågetitel *
Fråga *
Namn *
E-post *
Yrke *
 
Sjukhus *
Klinik *