/
/

Ärenden kring klassificering, koder och klassifikationer

Här nedan kan du ställa din fråga eller sända in ändringsförslag till Socialstyrelsen angående klassifikationer som ICD-10-SE, KVÅ, ICF och KSI med flera.

Observera att svarstiden kan bli något längre än normalt under sommaren då vi har minskad bemanning.

Innan du ställer din fråga

Läs gärna Socialstyrelsens kodningsanvisningar som ger svar på många kodningsfrågor.

De flesta landsting/regioner har klassificeringskoordinatorer/samordnare dit du som arbetar inom vården i första hand bör ställa din fråga som rör ICD-10-SE och KVÅ.

DRG-frågor skickas till e-post cpk@socialstyrelsen.se

Frågor om vad som ska registreras hänvisas till För uppgiftslämnare till patientregistret eller e-post inrapportering@socialstyrelsen.se.

Personuppgifter och personuppgiftsansvar

Här får du information om hur Socialstyrelsen behandlar personuppgifter på webbplatsen. Socialstyrelsen är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som samlas in på webbplatsen. I personuppgiftslagen (1998:204) finns bestämmelser om information till de registrerade. 

Vid inkommande ärenden registreras e-postadresser på denna webbplats. 

Offentlighetsprincipen 

Socialstyrelsen är en statlig myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Klassifikationsfråga

 

Kodsystem *
 
Frågetitel *
Fråga *
Namn *
E-post *
Yrke *
 
Sjukhus *
Klinik *