Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Försöksverksamheter inom gemensam informationsstruktur

Under 2013 genomfördes försöksverksamhet kring tillämpning av nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk, med stöd av statsbidrag från Socialstyrelsen. Rapporterna från försöken levererades till Socialstyrelsen våren 2014.

Bakgrund

År 2012 gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att fördela statsbidrag om totalt 8 miljoner kronor till försöksverksamheter kring tillämpning av nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk (gemensam informationsstruktur). Syftet var att få erfarenheter av konkret tillämpning, som kan användas som input till metodutveckling, framtagande av anvisningar, beskrivningar av goda exempel samt i vidareutvecklingen och förvaltningen av den gemensamma informationsstrukturen.

Behöriga att söka var kommuner, landsting och organisationer som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård eller socialtjänst. Socialstyrelsen beslutade om att tilldela medel till tio försöksverksamheter.

PM Sammanfattning försöksverksamheter 2013

Projekt

Projektägare

Processtöd för hälsoärende

Zip-fil med bilagor

Region Skåne

RIV-specifikation för levnadsvanor

Zip-fil med bilagor

Region Skåne

Snomed KLURIG

Zip-fil med bilagor

Östergötlands läns landsting

Verktyg för strukturerad informationskartläggning

Landstingen i Sörmland

Modell för informationsutbyte mellan vårdgivare

Landstingen i Sörmland

RIV-specifikation för varningsinformation

Landstingen i Sörmland

Strukturerad journaldokumentation

Örebro läns landsting

Tekniskt stöd för fackspråk inom onkologin

Karolinska sjukhuset och Karolinska institutet

Information och fackspråk i nationell e-remiss

Stockholms läns landsting

Gemensam informationsstruktur i processer mellan region och kommun

Region Halland