/

Nationell e-hälsa och gemensam informationsstruktur

Dessa sidor vänder sig främst till verksamhetsutvecklare och informatiker som arbetar med att beskriva olika delar av socialtjänsten och hälso- och sjukvården med hjälp av verktygen i gemensam informationsstruktur.

Socialstyrelsen förvaltar och vidareutvecklar gemensam informationsstruktur för att skapa förutsättningar för ändamålsenlig och strukturerad dokumentation i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Gemensam informationsstruktur innefattar den nationella informationsstrukturen (NI), som är beskrivningar av vård- och omsorgsprocessen på en övergripande nivå och den information som ska hanteras i processen, samt olika delar i ett nationella fackspråket; hälsorelaterade klassifikationer, Socialstyrelsens termbank och det internationella begreppssystemet Snomed CT.

Användarstöd för dig som arbetar med gemensam informationsstruktur