/

Nationell e-hälsa och gemensam informationsstruktur

Dessa sidor vänder sig främst till verksamhetsutvecklare och informatiker som arbetar med att beskriva olika delar av socialtjänsten och hälso- och sjukvården med hjälp av verktygen i gemensam informationsstruktur.

Hälsa är fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa.

Socialstyrelsen förvaltar och vidareutvecklar gemensam informationsstruktur för att skapa förutsättningar för ändamålsenlig och strukturerad dokumentation i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Gemensam informationsstruktur innefattar den nationella informationsstrukturen (NI), som är beskrivningar av vård- och omsorgsprocessen på en övergripande nivå och den information som ska hanteras i processen, samt olika delar i ett nationella fackspråket; hälsorelaterade klassifikationer, Socialstyrelsens termbank och det internationella begreppssystemet Snomed CT.

Sveapriset – har du smarta idéer för e-hälsa?

Ansök till Sveapriset som är till för att ta tillvara smarta lösningar för
e-hälsa. Målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla framtidens vård och omsorg.

Vi sitter med i juryn för SveaPriset som belönar innovationer på idéstadiet som behöver hjälp att utvecklas eller innovationer som har kommit en bit på vägen men som behöver finansiering.

Ansök senast 25 april

Du som vill ansöka finns inom offentliga verksamheter, privata företag, idéburna organisationer, universitet och högskolor. Du bidrar inte bara till effektivare resursanvändning och ökad kvalitet i vården, utan tävlar också om 150 000 kronor.

Användarstöd för dig som arbetar med gemensam informationsstruktur