Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Om riktlinjerna

I dessa nationella riktlinjer ger vi rekommendationer om vård multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området och kommer att vara ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas.

I vilken fas är arbetet?

En slutlig version av dessa riktlinjer är nu färdig. 

Så här tar vi fram nationella riktlinjer

Varför nya riktlinjer?

Detta är första gången som Socialstyrelsen tar fram nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom. Riktlinjerna är en del av regeringens satsning på vården för personer med kroniska sjukdomar. Syftet med riktlinjerna är att fungera som ett stöd för beslutsfattare när de ska fördela resurser inom hälso- och sjukvården.

De nya riktlinjerna för vård vid MS och Parkinsons sjukdom ger vägledning på gruppnivå och omfattar följande områden inom både MS- och Parkinsonvården:

 • diagnostik
 • behandling av grundsjukdomen
 • symtomatisk behandling
 • kontinuerlig uppföljning
 • rehabilitering.

På vilket sätt berörs vårdgivare och beslutsfattare?

Tillämpning av kunskapsbaserade metoder har stor betydelse för att behandling av MS och Parkinsons sjukdom ska lyckas. Riktlinjerna bidrar till att sprida kunskap och tydliggör för beslutsfattare och vårdgivare vilka metoder som bör införas eller få utökade resurser och vilka som eventuellt bör minskas eller avvecklas helt.

Hur kommer patienter, brukare och deras närstående att påverkas?

Riktlinjerna innebär att hälso- och sjukvården kan erbjuda patienterna en kunskapsbaserad och därmed god och säker vård. De medför även att vården blir mer likvärdig oavsett var man bor, eftersom hälso- och sjukvården får samma kunskap att utgå ifrån.

Indikatorer och målnivåer?

Projektledning

 • Faktaordförande MS: Jan Lycke
 • Faktaordförande Parkinsons sjukdom: Per Odin
 • Områdesansvarig Rehabilitering: Eva Månson Lexell
 • Prioriteringsordförande MS: Anders Svenningsson
 • Prioriteringsordförande Parkinsons sjukdom: Sven Pålhagen
 • Projektledare Socialstyrelsen: Per-Henrik Zingmark
 • Delprojektledare, vetenskapligt underlag, Socialstyrelsen: Alexandra Karlén

Samarbete med experter

I arbetet med att ta fram riktlinjerna har vi samarbetat med externa experter inom vården för MS och Parkinsons sjukdom, totalt cirka 60 personer, som har bred kompetens och stor klinisk erfarenhet. Många av dessa experter har arbetat med att ta fram det vetenskapliga underlag som ligger till grund för rekommendationerna. Andra experter har arbetat med att rekommendera och rangordna de olika tillstånds- och åtgärdskombinationerna och i det arbetet har också två patientföreträdare deltagit.

Indikatorer och målnivåer

Socialstyrelsen har tagit fram indikatorer för de nationella riktlinjerna för MS och Parkinsons sjukdom. Indikatorerna är verktyg för att följa upp hur riktlinjerna används och påverkar praxis i hälso- och sjukvården.

Vi har även tagit fram målnivåer för ett antal av indikatorerna. Målnivåerna anger hur stor andel av en patientgrupp som bör komma i fråga för en viss undersökning eller behandling. Målnivåer kan användas som en utgångspunkt vid förbättringsarbeten eller som en hjälp i styrning och ledning av hälso- och sjukvården.

 • Projektledare, indikatorer och målnivåer, Socialstyrelsen: Vera Gustafsson och Alexander Svanhagen

Kontakt

Alexandra Karlén

075-247 43 57