/

Nationella riktlinjer för multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom

Nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom innehåller rekommendationer om diagnostik, behandling av grundsjukdomen, symtomatisk behandling, kontinuerlig uppföljning och rehabilitering. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

Ladda ner rapporten

Här finns rapporten, bilagor och en sammanfattning av de centrala rekommendationerna. De vänder sig främst till dig som är beslutsfattare inom området.

Stöd vid införandet av riktlinjerna

Filmen och presentationen om riktlinjerna för multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom tar bland annat upp de centrala rekommendationerna i riktlinjerna. Ladda gärna ner och sprid materialet i din organisation, till exempel i föreläsningar eller på webbplatser och intranät.

Speltid: cirka sju minuter.

Uppföljning av riktlinjerna

För att följa upp hur de nationella riktlinjerna används och för att följa utvecklingen och förbättringen av kvaliteten i vården har vi tagit fram en utvärdering och målnivåer. 

Kontakt

Övergripande frågor om riktlinjerna
Alexandra Karlén
075-247 43 57

Kunskapsunderlag
Louise von Bahr
075-247 46 19

Indikatorer, målnivåer och utvärdering
Vera Gustafsson
075-247 43 20

Alexander Svanhagen
075-247 47 64