Missbruk- eller beroende av narkotika och samtidig svår psykisk sjukdom

 • Tillstånd: Missbruk- eller beroende av narkotika och samtidig svår psykisk sjukdom
 • Åtgärd: Contingency management (CoM) som tillägg till psykologisk och psykosocial behandling

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden ger liten tilläggseffekt till annan behandling.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika förekommer i hög utsträckning bland personer med svår psykisk sjukdom. Detta komplicerar förloppet och förvårar behandling. Inlärningsbaserad Contingency management (CoM) är en metod för att förstärka önskade beteenden såsom drogfrihet eller deltagande i behandling. Belöningar ges till exempel vid negativa urinprov eller genomförda dagar i behandlingsprogram. Belöningarna är ofta värdekuponger som kan bytas ut mot olika tjänster och varor. CoM används oftast som en komponent inom ett program eller som tillägg till en annan behandling.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid missbruk- eller beroende av centralstimulerande preparat (kokain eller amfetamin) och samtidig svår psykisk sjukdom tycks CoM som tillägg till psykologisk och psykosocial behandling

 • minska antalet dagar med drog- och alkoholanvändning under behandlingstiden jämfört med enbart psykologisk och psykosocial behandling (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Det saknas information i studierna om oönskade effekter.

Studier som ingår i granskningen

CoM som tillägg till psykologisk och psykosocial behandling har studerats i en randomiserad kontrollerad studie [1]. Studien inkluderade 176 personer med samtidig svår psykisk sjukdom (schizofreni eller relaterade syndrom, bipolär sjukdom och/eller allvarlig depression) och beroende av centralstimulerande preparat, som deltog i verksamheten vid ett behandlingscentrum i USA. CoM prövades som ett tillägg till den sedvanliga psykologiska eller psykosociala behandlingen vid centret. Vid negativa (rena) urinprov fick patienter i interventionsgruppen dra lotter i en skål. I kontrollgruppen fick deltagarna dra lotter med jämna mellanrum utan koppling till urinprovernas resultat. Under behandlingens tre månader lämnade samtliga deltagare urin- och utandningsprov tre gånger per vecka.

Antalet dagar med narkotika- eller alkoholanvändning var signifikant lägre i gruppen som fick CoM som tillägg till den sedvanliga behandlingen. Övriga jämförelser, psykiatriska symtom och sjukvårdskonsumtion, visade små eller inga skillnader mellan grupperna. Det interna bortfallet under behandlingstiden var stort, framför allt i interventionsgruppen, vilket försvagar resultatet. Målgruppens problem gör att det är svårt att rekrytera och behålla studiedeltagare.

Tidigare studier har varit av pilotkaraktär där vissa studier endast jämfört åtgärden med belöning [2-5]. Resultaten av dessa får betraktas som lovande, men har inte evidensgraderats. Bedömningen bygger alltså på en enstaka amerikansk studie [1].

Saknas någon information i studierna?

Fler välgjorda randomiserade studier med långtidsuppföljning behövs.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Referenser

 1. McDonell, MG, Srebnik, D, Angelo, F, McPherson, S, Lowe, JM, Sugar, A, et al. Randomized controlled trial of contingency management for stimulant use in community mental health patients with serious mental illness. The American journal of psychiatry. 2013; 170(1):94-101.
 2. Petry, NM, Alessi, SM, Rash, CJ. A randomized study of contingency management in cocaine-dependent patients with severe and persistent mental health disorders. Drug and alcohol dependence. 2013; 130(1-3):234-7.
 3. Drebing, CE, Van Ormer, EA, Krebs, C, Rosenheck, R, Rounsaville, B, Herz, L, et al. The impact of enhanced incentives on vocational rehabilitation outcomes for dually diagnosed veterans. Journal of applied behavior analysis. 2005; 38(3):359-72.
 4. Tracy, K, Babuscio, T, Nich, C, Kiluk, B, Carroll, KM, Petry, NM, et al. Contingency Management to reduce substance use in individuals who are homeless with co-occurring psychiatric disorders. Am J Drug Alcohol Abuse. 2007; 33(2):253-8.
 5. Ries, RK, Dyck, DG, Short, R, Srebnik, D, Fisher, A, Comtois, KA. Outcomes of managing disability benefits among patients with substance dependence and severe mental illness. Psychiatric services. 2004; 55(4):445-7.

Arbetsdokument

Samsjuklighet

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00