Cannabisberoende

 • Tillstånd: Cannabisberoende
 • Åtgärd: Acetylcystein

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden har en viss effekt.

Kommentar: Det saknas alternativ läkemedelsbehandling. Åtgärden kan sättas in under en begränsad period.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Cannabisberoende utgår från definitionen i DSM IV.

N-acetylcystein är en antioxidant som är en prodrog till den naturligt förekommande aminosyran cystein. Det används som slemlösande läkemedel och säljs receptfritt i många länder, även i Sverige. Verkningsmekanismen vid cannabisberoende är inte känd.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid tillståndet cannabisberoende

 • ger läkemedelsbehandling med N-acetylcystein en ökning med 50,4 procent på andel negativa urinprov under behandlingstiden jämfört med placebo (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • tycks läkemedelsbehandling med N-acetylcystein inte ha någon positiv effekt på andel negativa urinprov fyra veckor efter att behandlingen avslutats (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Acetylcystein kan ge gastrointestinala biverkningar som diarré och illamående hos en icke obetydlig andel av patienterna (cirka 30 procent enligt FASS [www.fass.se]).

Vilka studier ingår i granskningen?

Åtgärden läkemedelsbehandling med acetylcystein vid cannabisberoende har studerats i en randomiserad kontrollerad studie med sammanlagt 116 personer med en studieperiod på åtta veckor [1]. Studien visar att patienterna i interventionsgruppen har en högre andel negativa urinprov (40,9 procent jämfört med 27,2 procent) under behandlingstiden (p = 0,029), samt fyra veckor efter att behandlingen avslutats (19,0 jämfört med 10,3 procent), men denna effekt är dock inte statistiskt signifikant (p = 0,131). Detta är en liten, men kliniskt relevant effekt.

Saknas någon information i studierna?

Behandlingstiden är endast åtta veckor, och uppföljningen redan fyra veckor efter det att behandlingen har avslutats. Det vore önskvärt med studier med längre behandlingstid, längre uppföljningstid och större studiepopulationer för att kunna få bättre data på preparatets effektivitet.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Referenser

 1. Gray, KM, Carpenter, MJ, Baker, NL, DeSantis, SM, Kryway, E, Hartwell, KJ, et al. A double-blind randomized controlled trial of N-acetylcysteine in cannabis-dependent adolescents. The American journal of psychiatry. 2012; 169(8):805-12.

Arbetsdokument

Läkemedelsbehandling

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00