Befarat långvarigt högt intag av alkohol

 • Tillstånd: Befarat långvarigt högt intag av alkohol
 • Åtgärd: Mätning av MCV i blodprov

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att sensitiviteten är mycket låg.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Tillgång till metoder för att påvisa eller avfärda kronisk överkonsumtion av alkohol (riskbruk eller missbruk) och relaterad vävnads- eller organskada är mycket viktigt. Bestämning av erytrocyternas (de röda blodkropparnas) medelvolym (MCV, mean corpuscular volume) ingår som en del vid hematologisk mätning av blodstatus. Ett stegrat MCV (så kallad makrocytos) ses ofta i samband med alkoholmissbruk och MCV har därför kommit att utnyttjas som ett rutintest för kronisk överkonsumtion av alkohol, ofta i kombination med andra standardtest som mätning av GT i blodprov vid befarat långvarigt högt intag av alkohol och mätning av ASAT och ALAT i blodprov vid befarat långvarigt högt intag av alkohol. Livslängden för de röda blodkropparna är ungefär fyra månader varför det tar lång tid för ett förhöjt MCV att normaliseras efter abstinens från alkohol.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid befarat långvarigt högt intag av alkohol

 • har MCV-mätning 5–17 procent sensitivitet i förhållande till frågeformulär eller intervju (starkt vetenskapligt underlag).
 • har MCV-mätning 97–99 procent specificitet i förhållande till frågeformulär eller intervju (starkt vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Ett förhöjt MCV är en osäker biomarkör för alkoholmissbruk, eftersom det finns ett flertal andra orsaker än alkohol till ett förhöjt mätvärde. Förutom alkoholmissbruk kan makrocytos ses vid leversjukdom, anemi och folatbrist samt i samband med rökning. Det är därför stor risk för falsk identifiering av alkoholmissbruk, om denna enbart baseras på ett förhöjt MCV-värde. En praktisk nackdel är att MCV-analysen kräver tillgång till färskt (<24 timmar) helblod.

Vilka studier ingår i granskningen?

Nyttan av att mäta MCV i ett blodprov för att identifiera personer med befarat långvarigt högt alkoholintag studerades. Granskningen baseras på studier där mätning av två eller flera olika alkoholmarkörer jämfördes [1–3]. De viktigaste nackdelarna med MCV-mätning i blodprov som alkoholmarkör är att testet har låg sensitivitet för tidig upptäckt av riskkonsumtion på grund av den mycket långa halveringstiden.

Saknas någon information i studierna?

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Referenser

 1. Liangpunsakul, S, Qi, R, Crabb, DW, Witzmann, F. Relationship between alcohol drinking and aspartate aminotransferase:alanine aminotransferase (AST:ALT) ratio, mean corpuscular volume (MCV), gamma-glutamyl transpeptidase (GGT), and apolipoprotein A1 and B in the U.S. population. Journal of studies on alcohol and drugs. 2010; 71(2):249-52.
 2. McDonald, H, Borinskya, S, Kiryanov, N, Gil, A, Helander, A, Leon, DA. Comparative performance of biomarkers of alcohol consumption in a population sample of working-aged men in Russia: the Izhevsk Family Study. Addiction (Abingdon, England). 2013; 108(9):1579-89.
 3. Pirro, V, Valente, V, Oliveri, P, De Bernardis, A, Salomone, A, Vincenti, M. Chemometric evaluation of nine alcohol biomarkers in a large population of clinically-classified subjects: pre-eminence of ethyl glucuronide concentration in hair for confirmatory classification. Analytical and bioanalytical chemistry. 2011; 401(7):2153-64.

Arbetsdokument

Medicinska test

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00