Alkoholmissbruk eller -beroende

 • Tillstånd: Alkoholmissbruk eller -beroende
 • Åtgärd: Mindfulnessmeditation som tillägg till annan behandling

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Alkoholmissbruk och alkoholberoende definieras enligt DSM-III, DSM-III-R, DSM-IV, alternativt definieras alkoholberoende och skadligt bruk enligt ICD-9 eller ICD-10.

Mindfulnessmeditation (MM) avser olika former av avslappning och inkluderar fokusering eller meditation. MM är inte specifikt framtagen för missbruk eller beroende utan ges ofta som tillägg till annan behandling. MM innebär att man är uppmärksam på tankar, känslor och upplevelser i nuet och beskriver dem utan att döma eller försöka förändra eller nonchalera dem. Inom MM kan man exempelvis använda sig av den egna andningen som ”ankare” för sin uppmärksamhet. Behandlingen ges vanligen i grupp. Deltagarna får instruktioner och träning, varefter de uppmanas att praktisera metoden hemma.

En mängd inriktningar finns inom området. De mest företrädda inom beroendevården är vipassana meditation, mindfulness-based stress reduction (MBSR), mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) och mindfulness-based relapse prevention (MBRP). MM är även centralt i andra metoder som exempelvis acceptance and commitment therapy (ACT).

Vilken effekt har åtgärden?

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av mindfulnessmeditation som tillägg till annan behandling på alkoholkonsumtion vid tillstånden alkoholmissbruk eller -beroende.

Vilka studier ingår i granskningen?

Inga studier föreligger som innehåller ovan redovisade tillstånd och åtgärd.

Saknas någon information i studierna?

Se ovan.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Referenser

Arbetsdokument

Psykologisk och psykosocial behandling

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00