/

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende innehåller rekommendationer om bedömningsinstrument, medicinska test, läkemedelsbehandling, psykologisk och psykosocial behandling, psykosociala stödinsatser, behandling vid samsjuklighet och behandling av ungdomar. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

Sök i riktlinjerna

Sök och filtrera bland samtliga rekommendationer utifrån olika tillstånd, åtgärder eller prioritet.

Ladda ner rapporten

Här finns rapporten, bilagor och en sammanfattning av de centrala rekommendationerna.

Sök i riktlinjerna vänder sig främst till dig som arbetar med missbruks- och beroendefrågor i vården och omsorgen och rapporten vänder sig främst till dig som är beslutsfattare inom samma område.

Testa manual och webbstöd för att välja rätt insatser
Nu kan du testa en ny manual för vård och stöd vid missbruk och beroende. Manualen gör det lättare för dig som är chef eller implementeringsansvarig att införa rekommenderade insatser. Till manualen finns ett webbstöd som steg för steg hjälper dig att identifiera vilka av de över 150 insatserna som verksamheten har störst behov av. Du kan dessutom hjälpa oss att förbättra verktygen genom att besvara en kort enkät.

Anmäl ditt intresse via e-post

MET-manual

Den psykosociala behandlingsmetod som får högsta prioritering vid alkoholberoende är MET (motivational enhancement therapy). En manual för MET som vänder sig till personal som möter personer med alkoholmissbruk eller beroende finns tillgänglig på alkoholhjalpen.se.

MET-manualen på alkoholhjalpen.se

Stöd vid införandet av riktlinjerna

Filmerna och presentationen om riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende tar bland annat upp de centrala rekommendationerna i riktlinjerna. Ladda gärna ner och sprid materialet i din organisation, till exempel på webbplatser eller intranät.

Om nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Bedömningsinstrument och medicinska test

Läkemedelsbehandling

Psykosocial behandling

Psykosociala stödinsatser

Samsjuklighet

Alkohol- och narkotikaproblem hos unga