Symtomgivande ventrikulära takykardier utan annan hjärtsjukdom, trots läkemedelsbehandling eller när sådan ej tolereras

 • Tillstånd: Symtomgivande ventrikulära takykardier utan annan hjärtsjukdom, trots läkemedelsbehandling eller när sådan ej tolereras
 • Åtgärd: Kateterablation
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad. Effekten är god och alternativ behandling saknas.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

 • Vid kammartakykardi utan underliggande hjärtsjukdom är kateterablation en effektiv och säker behandling (visst vetenskapligt underlag).

Hos ungefär 10 procent av patienterna med kammartakykardi kan ingen underliggande hjärtsjukdom påvisas, så kallad idiopatisk VT (ventrikulär takykardi). Majoriteten av de idoipatiska ventrikulära tackykardierna kommer från höger kammares utflödesområde (RVOT takykardi), medan en mindre andel kommer från vänster kammare. Prognosen för dessa patienter är god. Vid RVOT är det viktigt att utesluta att det handlar om arytmogen högerkammarkardiomyopati eftersom behandling och prognos är annorlunda vid detta tillstånd.

Ablation av RVOT-takykardi förutsätter att takykardin kan induceras vilket inte alltid är möjligt. Det saknas randomiserade studier av kateterablation vid idiopatisk VT. Det finns dock flera rapporterade serier där lyckandefrekvensen är 80–95 procent och komplikationsfrekvensen mindre än 1,0 procent [1-3].

Vilka studier ingår i granskningen?

En uppdaterad litteratursökning 2013-03-08 och 2013-04-09 identifierade en ny publikation [4]. Socialstyrelsens bedömning är dock att slutsatserna är oförändrade. Den nya litteraturen är tillagd i referenslistan.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Tsai, CF, Chen, SA, Tai, CT, Chiang, CE, Lee, SH, Wen, ZC, et al. Idiopathic monomorphic ventricular tachycardia: clinical outcome, electrophysiologic characteristics and long-term results of catheter ablation. Int J Cardiol. 1997; 62(2):143-50.
 2. Rodriguez, LM, Smeets, JL, Timmermans, C, Wellens, HJ. Predictors for successful ablation of right- and left-sided idiopathic ventricular tachycardia. Am J Cardiol. 1997; 79(3):309-14.
 3. Chinushi, M, Aizawa, Y, Takahashi, K, Kitazawa, H, Shibata, A. Radiofrequency catheter ablation for idiopathic right ventricular tachycardia with special reference to morphological variation and long-term outcome. Heart. 1997; 78(3):255-61.
 4. Konstantinidou, M, Koektuerk, B, Wissner, E, Schmidt, B, Zerm, T, Ouyang, F, et al. Catheter ablation of right ventricular outflow tract tachycardia: a simplified remote-controlled approach. Europace. 2011; 13(5):696-700.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – arytmi

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69