ST-höjningsinfarkt

 • Tillstånd: ST-höjningsinfarkt
 • Åtgärd: Rutinmässig trombaspiration i samband med primär PCI
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden har ingen effekt på viktiga effektmått. Åtgärden kan dock vara motiverad i vissa situationer för att tekniskt underlätta genomförandet av PCI.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

PCI är i dag den dominerande behandlingsmetoden vid stopp i hjärtats kranskärl orsakat av en blodpropp (trombos). I de flesta fall när EKG-bilden är förenlig med ST-höjning, finns en blodpropp som täpper igen något av hjärtats blodkärl. Behandling genom att suga ut denna blodpropp (trombaspiration), i kombination med traditionell behandling i form av stentimplantation, har varit föremål för debatt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid ST-höjningsinfarkt ger rutinmässig trombaspiration i samband med primär PCI

 • ingen skillnad i dödlighet under uppföljningstiden på 30 dagar jämfört med enbart primär PCI (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår en större randomiserad registerstudie och en metaanalys bestående av flera mindre studier med varierande kvalitet [1, 2].

Saknas någon information i studierna?

Uppföljningen av patienterna var endast 30 dagar och en längre uppföljningstid hade varit önskvärd.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Fröbert, O, Lagerqvist, B, Olivecrona, GK, Omerovic, E, Gudnason, T, Maeng, M, et al. Thrombus aspiration during ST-segment elevation myocardial infarction. N Engl J Med. 2013; 369(17):1587-97.
 2. Mongeon, FP, Belisle, P, Joseph, L, Eisenberg, MJ, Rinfret, S. Adjunctive thrombectomy for acute myocardial infarction: A bayesian meta-analysis. Circ Cardiovasc Interv. 2010; 3(1):6-16.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – kranskärlssjukdom

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69