Refraktär angina pectoris, hjärtinfarkt eller hjärtsvikt

 • Tillstånd: Refraktär angina pectoris, hjärtinfarkt eller hjärtsvikt
 • Åtgärd: Stamcellsbehandling
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Stamcellsbehandling är en ny behandling under utveckling. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt på viktiga effektmått.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Efterförloppet till hjärtinfarkt kan ge upphov till hjärtsvikt på grund av att delar av hjärtmuskeln dör och ersätts av bindväv och därmed förlorar del av sin pumpförmåga. Behandling med stamceller ger möjlighet att minska dessa negativa effekter genom att nya hjärtmuskelceller bildas.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid refraktär angina pectoris, hjärtinfarkt eller hjärtsvikt ger stamcellsbehandling

 • ingen statistiskt signifikant effekt på vänsterkammarfunktionen (ejektionsfraktion i procent) jämfört med ingen stamcellsbehandling (måttligt stark vetenskapligt underlag).

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av stamcellsbehandling på mortalitet vid refraktär angina pectoris, hjärtinfarkt eller hjärtsvikt.

Effekten på vänsterkammarfunktionen är inte kliniskt relevant om det inte finns kliniska mått som till exempel minskad inläggning på sjukhus på grund av hjärtsvikt eller mått på livskvalitet inklusive funktionsförmåga.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga biverkningar har påvisats med behandling med benmärgsderiverade stamceller som har mobiliserats direkt från benmärgen. Däremot förekommer biverkningar vid mobilisering från perifert blod efter injektion av granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF).

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår en systematisk översikt [1]. Slutsatserna baseras på 1 500 personer för dödlighet och 900 personer för vänsterkammarfunktion mätt med magnetisk resonanstomografi.

Saknas någon information i studierna?

Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekterna av stamcellsbehandling på livskvalitet vid hjärtinfarkt.

Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekterna av stamcellsbehandling vid hjärtsvikt och refraktär angina pectoris.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Clifford David, M, Fisher Sheila, A, Brunskill Susan, J, Doree, C, Mathur, A, Watt, S, et al. Stem cell treatment for acute myocardial infarction. Cochrane Database of Systematic Reviews: John Wiley & Sons, Ltd; 2012.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – kranskärlssjukdom

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69