Misstänkt hjärtsvikt

 • Tillstånd: Misstänkt hjärtsvikt
 • Åtgärd: Mätning av natriuretisk peptid inför ställningstagande till ekokardiografi
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Mätning av natriuretisk peptid kan med hög säkerhet utesluta hjärtsvikt hos obehandlade personer och har stor klinisk relevans.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

 • Vid obehandlad misstänkt hjärtsvikt kan natriuretiska peptider (BNP eller NT-proBNP) användas med god säkerhet för att utesluta hjärtsvikt (evidensstyrka 2).

En utvärdering baserad på systematisk litteratursökning och litteraturgenomgång är utförd [1]. Ett flertal studier har visat att BNP och NT-proBNP har ett högt negativt prediktivt värde (NPV), det vill säga förmåga att utesluta hjärtsvikt [2]. I en studie rapporterades ett NPV på 99 procent där NTproBNP-värdet var ålders- och könsstandardiserat [3]. Dessutom kunde man öka den diagnostiska träffsäkerheten med 21 procent med hjälp av BNP-bestämning i jämförelse med 8 procent i en kontrollgrupp utan BNP-bestämning [4]. Fortfarande kvarstår en del problem med att finna lämpliga beslutsgränser för patienter inom primärvården på grund av den stora variabiliteten, bland annat med hänsyn till kön och ålder, övriga kardiella tillstånd och pågående behandling.

En systematisk genomgång av 32 studier från primärvården visade att EKG, BNP eller NTproBNP var värdefulla metoder för att utesluta hjärtsvikt. Inget av testen eller deras kombination var överlägset något av de andra. Konklusionen blev att mer forskning är önskvärd i mer homogent representativa primärvårdsområden [5].

Vilka studier ingår i granskningen?

En uppdaterad litteratursökning 2013-10-01 identifierade nya publicerade studier [6-8]. Socialstyrelsens bedömning är dock att slutsatserna är oförändrade. Den nya litteraturen är tillagd i referenslistan.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. SBU. Natriuretiska peptider som hjälp vid diagnostik av hjärtsvikt; 2006. Report No.: 2006-05.
 2. Cowie, MR, Struthers, AD, Wood, DA, Coats, AJ, Thompson, SG, Poole-Wilson, PA, et al. Value of natriuretic peptides in assessment of patients with possible new heart failure in primary care. Lancet. 1997; 350(9088):1349-53.
 3. McDonagh, TA, Holmer, S, Raymond, I, Luchner, A, Hildebrant, P, Dargie, HJ. NT-proBNP and the diagnosis of heart failure: a pooled analysis of three European epidemiological studies. European journal of heart failure. 2004; 6(3):269-73.
 4. Wright, SP, Doughty, RN, Pearl, A, Gamble, GD, Whalley, GA, Walsh, HJ, et al. Plasma amino-terminal pro-brain natriuretic peptide and accuracy of heart-failure diagnosis in primary care: a randomized, controlled trial. J Am Coll Cardiol. 2003; 42(10):1793-800.
 5. Davenport, C, Cheng, EY, Kwok, YT, Lai, AH, Wakabayashi, T, Hyde, C, et al. Assessing the diagnostic test accuracy of natriuretic peptides and ECG in the diagnosis of left ventricular systolic dysfunction: a systematic review and meta-analysis. The British journal of general practice : the journal of the Royal College of General Practitioners. 2006; 56(522):48-56.
 6. Kelder, JC, Cowie, MR, McDonagh, TA, Hardman, SM, Grobbee, DE, Cost, B, et al. Quantifying the added value of BNP in suspected heart failure in general practice: an individual patient data meta-analysis. Heart. 2011; 97(12):959-63.
 7. Gustafsson, F, Steensgaard-Hansen, F, Badskjaer, J, Poulsen, AH, Corell, P, Hildebrandt, P. Diagnostic and prognostic performance of N-terminal ProBNP in primary care patients with suspected heart failure. Journal of cardiac failure. 2005; 11(5 Suppl):S15-20.
 8. Balion, C, Don-Wauchope, A, Hill, S, Santaguida, PL, Booth, R, Brown, JA, et al. Use of Natriuretic Peptide Measurement in the Management of Heart Failure, Comparative Effectiveness Reviews, No 126: Agency for Health Research and Quality (US); 2013.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – hjärtsvikt

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69