Kranskärlssjukdom och förhöjda blodfetter

 • Tillstånd: Kranskärlssjukdom och förhöjda blodfetter
 • Åtgärd: Statinbehandling
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig till stor svårighetsgrad och effekten av behandlingen är god.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kranskärlssjukdom är ett tillstånd med hög risk för framtida sjuklighet och död. Förhöjda nivåer av LDL-kolesterol är kopplade till ökad risk för sjuklighet. Läkemedel av klassen statiner sänker LDL-kolesterol och det vetenskapliga underlaget för att använda detta läkemedel i sekundärpreventiv behandling är stort.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig till stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid kranskärlssjukdom och förhöjda blodfetter ger statinbehandling

 • en absolut riskreduktion med 1,2 procentenheter under fem år för att avlida jämfört med placebo (starkt vetenskapligt underlag)
 • en absolut riskreduktion med 1,4 procentenheter under fem år för att avlida i kranskärlssjukdom jämfört med placebo (starkt vetenskapligt underlag)
 • en absolut riskreduktion med 3,0 procentenheter under fem år för hjärtinfarkt jämfört med placebo (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • en absolut riskreduktion med 2,7 procentenheter under fem år för revaskularisering jämfört med placebo (starkt vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Statinbehandling kan medföra biverkningar, de vanligaste är gastrointestinala och muskulära.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår en metaanalys baserad på 14 randomiserade kontrollerade studier. Slutsatserna baseras på 42 131 personer med tidigare känd kranskärlssjukdom [1].

Saknas någon information i studierna?

Resultaten av behandlingen redovisas ofta tillsammans för primär- och sekundärprevention. Studien ger inte heller information om de enskilda statinernas effekt, och således har statinbehandling som klasseffekt utvärderats.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Baigent, C, Keech, A, Kearney, PM, Blackwell, L, Buck, G, Pollicino, C, et al. Efficacy and safety of cholesterol-lowering treatment: prospective meta-analysis of data from 90,056 participants in 14 randomised trials of statins. Lancet. 2005; 366(9493):1267-78.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – kranskärlssjukdom

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69