Kranskärlssjukdom och förhöjda blodfetter

 • Tillstånd: Kranskärlssjukdom och förhöjda blodfetter
 • Åtgärd: Fibrat
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Det finns andra åtgärder som har bättre effekt vid tillståndet. Fibrater kan övervägas när statiner inte kan ges.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kranskärlssjukdom är ett allvarligt tillstånd med hög risk för framtida sjuklighet och död. Förhöjda nivåer av LDL-kolesterol är kopplade till ökad risk för sjuklighet. Sänkning av LDL-kolesterol minskar risken för återinsjuknande i hjärt-kärlsjukdom hos patienter med kranskärlssjukdom. Läkemedel av klassen fibrater sänker triglycerider, ökar HDL-kolesterol och minskar LDL-kolesterol med 20–35 procent.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig till stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid kranskärlssjukdom och förhöjda blodfetter ger fibrat

 • ingen minskning av total dödlighet jämfört med placebo (begränsat vetenskapligt underlag)
 • en absolut riskreduktion på 2,9 procentenheter för det kombinerade utfallet fatal och icke-fatal hjärtinfarkt jämfört med placebo (begränsat vetenskapligt underlag)
 • en relativ riskreduktion på 19 procent för icke-fatal hjärtinfarkt jämfört med placebo (begränsat vetenskapligt underlag).

För hela populationen inkluderande primär- och sekundärprevention kan det föreligga en klinisk relevant minskning av det kombinerade utfallet fatal och icke-fatal hjärtinfarkt respektive icke-fatal hjärtinfarkt vid fibratbehandling.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Fibratbehandling kan medföra biverkningar, de vanligaste är gastrointestinala.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår en metaanalys. Slutsatserna baseras på 45 058 personer både med och utan tidigare kranskärlssjukdom [1].

Saknas någon information i studierna?

Separat information för individer med och utan tidigare kranskärlssjukdom saknas. Vidare redovisas inte antal icke-fatala hjärtinfarkter per behandlingsarm separat.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Jun, M, Foote, C, Lv, J, Neal, B, Patel, A, Nicholls, SJ, et al. Effects of fibrates on cardiovascular outcomes: a systematic review and meta-analysis. Lancet. 2010; 375(9729):1875-84.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – kranskärlssjukdom

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69