Kranskärlssjukdom behandlad med trombocythämmande läkemedel

 • Tillstånd: Kranskärlssjukdom behandlad med trombocythämmande läkemedel
 • Åtgärd: Testning av trombocytfunktionen för val av behandling
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden har ingen effekt på viktiga effektmått.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Mätning av trombocytfunktion sker vanligen genom att trombocyterna (blodplättarna) utsätts för stimulering med efterföljande mätning av reaktiviteten. Det finns i dag flera tillgängliga metoder, men ingen metod som kombinerar lättillgänglighet, enkel hantering och gott prediktivt värde eller förmåga att skilja ut patienter med hög risk för framtida hjärt-kärlhändelser.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig till stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid kranskärlssjukdom behandlad med trombocythämmande läkemedel ger testning av trombocytfunktionen

 • ingen effekt på mortalitet jämfört med att inte testa trombocytfunktionen (begränsat vetenskapligt underlag)
 • ingen effekt på hjärtinfarkt jämfört med att inte testa trombocytfunktionen (begränsat vetenskapligt underlag).

Mätning av trombocytfunktion bedömer blodplättarnas förmåga att reagera på ett enskilt stimulus. Blodplättarna är dock komplicerade i sin struktur och funktion vilket gör att inget enskilt test ger en heltäckande bild av vare sig blodplättsaktiveringen eller risken för framtida hjärt-kärlhändelser.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår två randomiserade kontrollerade studier [1, 2]. Slutsatserna baseras på 4 654 personer för mortalitet och hjärtinfarkt. Ytterligare två studier hittades vid litteratursökningen med valdes bort på grund av få händelser och metodologiska svagheter [3, 4].

Saknas någon information i studierna?

Studierna är generellt för små för att kunna påvisa statistiskt säkerställda skillnader i död eller hjärtinfarkt och det föreligger i vissa fall metodologiska kvalitetsbrister.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Collet, JP, Cuisset, T, Range, G, Cayla, G, Elhadad, S, Pouillot, C, et al. Bedside monitoring to adjust antiplatelet therapy for coronary stenting. N Engl J Med. 2012; 367(22):2100-9.
 2. Price, MJ, Berger, PB, Teirstein, PS, Tanguay, JF, Angiolillo, DJ, Spriggs, D, et al. Standard- vs high-dose clopidogrel based on platelet function testing after percutaneous coronary intervention: the GRAVITAS randomized trial. JAMA. 2011; 305(11):1097-105.
 3. Hazarbasanov, D, Velchev, V, Finkov, B, Postadjian, A, Kostov, E, Rifai, N, et al. Tailoring clopidogrel dose according to multiple electrode aggregometry decreases the rate of ischemic complications after percutaneous coronary intervention. J Thromb Thrombolysis. 2012; 34(1):85-90.
 4. Trenk, D, Stone, GW, Gawaz, M, Kastrati, A, Angiolillo, DJ, Muller, U, et al. A randomized trial of prasugrel versus clopidogrel in patients with high platelet reactivity on clopidogrel after elective percutaneous coronary intervention with implantation of drug-eluting stents: results of the TRIGGER-PCI (Testing Platelet Reactivity In Patients Undergoing Elective Stent Placement on Clopidogrel to Guide Alternative Therapy With Prasugrel) study. J Am Coll Cardiol. 2012; 59(24):2159-64.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – kranskärlssjukdom

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69