Kranskärlssjukdom behandlad med statiner

 • Tillstånd: Kranskärlssjukdom behandlad med statiner
 • Åtgärd: Fibrat som tillägg
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig till stor svårighetsgrad och det vetenskapliga underlaget är otillräckligt på viktiga effektmått.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Etablerad kranskärlssjukdom utgör hög risk för framtida sjuklighet och död. Förhöjda nivåer av LDL-kolesterol är kopplade till ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och död. Sänkning av LDL-kolesterol minskar risken för återinsjuknande i hjärt-kärlsjukdom hos patienter med kranskärlssjukdom. Läkemedel av klassen fibrater sänker triglycerider, ökar HDL-kolesterol och minskar LDL-kolesterol med 20–35 procent.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig till stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av fibrat som tillägg vid kranskärlssjukdom behandlad med statiner på hjärtinfarkt och dödlighet.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Statinbehandling i kombination med fibrat kan medföra biverkningar, de vanligaste är gastrointestinala och muskulära.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår en randomiserad studie där alla patienter hade en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom men bara 37 procent hade tidigare kardiovaskulär sjukdom [1].

Saknas någon information i studierna?

Information om effekt av fibratbehandling i en population med enbart kranskärlssjuka individer saknas.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Ginsberg, HN, Elam, MB, Lovato, LC, Crouse, JR, 3rd, Leiter, LA, Linz, P, et al. Effects of combination lipid therapy in type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med. 2010; 362(17):1563-74.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – kranskärlssjukdom

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69