Inte symtomgivande AV-block II, oavsett typ, hos ung vältränad person där blocket släpper vid ansträngning

 • Tillstånd: Inte symtomgivande AV-block II, oavsett typ, hos ung vältränad person där blocket släpper vid ansträngning
 • Åtgärd: Pacemaker
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet förekommer i en yngre normalbefolkning och har en liten eller ingen svårighetsgrad.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en liten svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

 • AV-block II typ I förekommer i en yngre normalbefolkning (< 45 år) och kräver utöver initial utredning med vilo- och eventuellt arbets- och Holter-EKG ej särskild åtgärd eller uppföljning (visst vetenskapligt underlag).

Vid AV-block II typ I förlängs PQ-tiden successivt tills överledningen av en förmaksimpuls till kamrarna uteblir. Tillståndet är oftast intermittent och vanligt hos yngre individer eller idrottsmän. Det inträffar nattetid, det vill säga vid tidpunkter när vagala stimuli dominerar över sympatikotona. Blockeringen försvinner vid arbete eller efter tillförsel av atropin.

Intermittent AV-block II typ I är vanligt och har rapporterats förekomma i 2 procent av fallen [1]. Det är ovanligt att detta tillstånd övergår i AV-block II typ II eller AV-block III [1].

Vilka studier ingår i granskningen?

Socialstyrelsens bedömning 2015 är att slutsatserna från 2008 kvarstår och att det därför inte finns behov av ny litteratursökning.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Bexton, RS, Camm, AJ. Second degree atrioventricular block. Eur Heart J. 1984; 5 Suppl A:111-4.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – arytmi

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69