Hjärtsvikt oavsett ischemisk eller icke-ischemisk genes, NYHA II-III och ejektionsfraktion ≤ 35 procent

 • Tillstånd: Hjärtsvikt oavsett ischemisk eller icke-ischemisk genes, NYHA II-III och ejektionsfraktion ≤ 35 procent
 • Åtgärd: Primärprofylaktisk ICD
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden minskar risken för förtida död.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

 • Behandling med implanterbar defibrillator (ICD) av patienter med hjärtsvikt (NYHA II–III, NYHA = New York Heart Association) och en ejektionsfraktion på 35 procent eller lägre innebär en mortalitetsreduktion som är oberoende av genesen till den nedsatta vänsterkammarfunktionen (evidensstyrka 1).

Det finns två metaanalyser av ICD-behandling när det gäller indikationen hjärtsvikt. Den ena analysen inkluderade patienter med både ischemisk och icke-ischemisk hjärtsjukdom [1]. Man fann 8 procents absolut och 25 procents relativ mortalitetsvinst av ICD-behandling jämfört med adekvat läkemedelsbehandling (p < 0,003). I den andra studien analyserades endast effekten av ICD-behandling i patientgruppen med icke-ischemisk hjärtsjukdom [2]. Totalt ingick 1 854 patienter från fem primärpreventiva studier [3-7]. Man fann 31 procents relativ mortalitetsvinst i ICD-gruppen jämfört med i kontrollgruppen (p < 0,002).

Vilka studier ingår i granskningen?

En uppdaterad litteratursökning gjordes 2015-05-19. Socialstyrelsens bedömning är dock att slutsatserna är oförändrade. Den nya litteraturen är tillagd i referenslistan [8, 9].

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Nanthakumar, K, Epstein, AE, Kay, GN, Plumb, VJ, Lee, DS. Prophylactic implantable cardioverter-defibrillator therapy in patients with left ventricular systolic dysfunction: a pooled analysis of 10 primary prevention trials. J Am Coll Cardiol. 2004; 44(11):2166-72.
 2. Desai, AS, Fang, JC, Maisel, WH, Baughman, KL. Implantable defibrillators for the prevention of mortality in patients with nonischemic cardiomyopathy: a meta-analysis of randomized controlled trials. JAMA. 2004; 292(23):2874-9.
 3. Bansch, D, Antz, M, Boczor, S, Volkmer, M, Tebbenjohanns, J, Seidl, K, et al. Primary prevention of sudden cardiac death in idiopathic dilated cardiomyopathy: the Cardiomyopathy Trial (CAT). Circulation. 2002; 105(12):1453-8.
 4. Bardy, GH, Lee, KL, Mark, DB, Poole, JE, Packer, DL, Boineau, R, et al. Amiodarone or an implantable cardioverter-defibrillator for congestive heart failure. N Engl J Med. 2005; 352(3):225-37.
 5. Bristow, MR, Saxon, LA, Boehmer, J, Krueger, S, Kass, DA, De Marco, T, et al. Cardiac-resynchronization therapy with or without an implantable defibrillator in advanced chronic heart failure. N Engl J Med. 2004; 350(21):2140-50.
 6. Kadish, A, Dyer, A, Daubert, JP, Quigg, R, Estes, NA, Anderson, KP, et al. Prophylactic defibrillator implantation in patients with nonischemic dilated cardiomyopathy. N Engl J Med. 2004; 350(21):2151-8.
 7. Strickberger, SA, Hummel, JD, Bartlett, TG, Frumin, HI, Schuger, CD, Beau, SL, et al. Amiodarone versus implantable cardioverter-defibrillator:randomized trial in patients with nonischemic dilated cardiomyopathy and asymptomatic nonsustained ventricular tachycardia--AMIOVIRT. J Am Coll Cardiol. 2003; 41(10):1707-12.
 8. Betts, TR, Sadarmin, PP, Tomlinson, DR, Rajappan, K, Wong, KC, de Bono, JP, et al. Absolute risk reduction in total mortality with implantable cardioverter defibrillators: analysis of primary and secondary prevention trial data to aid risk/benefit analysis. Europace. 2013; 15(6):813-9.
 9. Theuns, DA, Smith, T, Hunink, MG, Bardy, GH, Jordaens, L. Effectiveness of prophylactic implantation of cardioverter-defibrillators without cardiac resynchronization therapy in patients with ischaemic or non-ischaemic heart disease: a systematic review and meta-analysis. Europace. 2010; 12(11):1564-70.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – arytmi

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69