Hjärtinfarkt och hjärtsvikt eller nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion

 • Tillstånd: Hjärtinfarkt och hjärtsvikt eller nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion
 • Åtgärd: Angiotensinreceptorblockerare som långtidsbehandling
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden har effekt, men det finns en viss tveksamhet att den är lika bra som behandling med ACE-hämmare.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

 • Angiotensinreceptorblockerare (ARB) är ett alternativ till ACE-hämmare vid hjärtinfarkt och tecken på hjärtsvikt eller nedsatt vänsterkammarfunktion (gott vetenskapligt underlag).

Två studier har jämfört värdet av ARB med ACE-hämmare efter hjärtinfarkt hos högriskpatienter (tecken på hjärtsvikt, nedsatt vänsterkammarfunktion och/eller Q-vågsinfarkt i framväggen).

I OPTIMAAL-studien [1] förelåg ingen signifikant skillnad mellan losartan och captopril avseende mortalitet, men losartan nådde inte det prespecificerade kriteriet för ”non-inferiority” i förhållande till captopril.

I Valiant-studien [2] förelåg heller ingen signifikant skillnad mellan valsartan och captopril avseende mortalitet, men i denna studie uppfyllde valsartan de prespecificerade kraven på ”non-inferiority”. Kombinationen av valsartan och captopril gav ingen ökad effekt jämfört med endera av drogerna, däremot ökade biverkningarna signifikant.

Vilka studier ingår i granskningen?

Socialstyrelsens bedömning 2015 är att slutsatserna från 2008 kvarstår och att det därför inte finns behov av ny litteratursökning.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Dickstein, K, Kjekshus, J. Effects of losartan and captopril on mortality and morbidity in high-risk patients after acute myocardial infarction: the OPTIMAAL randomised trial. Optimal Trial in Myocardial Infarction with Angiotensin II Antagonist Losartan. Lancet. 2002; 360(9335):752-60.
 2. Pfeffer, MA, McMurray, JJ, Velazquez, EJ, Rouleau, JL, Kober, L, Maggioni, AP, et al. Valsartan, captopril, or both in myocardial infarction complicated by heart failure, left ventricular dysfunction, or both. N Engl J Med. 2003; 349(20):1893-906.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – kranskärlssjukdom

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69