Frekventa, symtomgivande monofokala ventrikulära extraslag utan strukturell hjärtsjukdom, trots läkemedelsbehandling

 • Tillstånd: Frekventa, symtomgivande monofokala ventrikulära extraslag utan strukturell hjärtsjukdom, trots läkemedelsbehandling
 • Åtgärd: Kateterablation
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad. Behandlingstekniken har utvecklats och effekten är god. Alternativ behandling saknas.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

 • För patienter med symtomgivande ventrikulära extraslag (VES) från höger kammares utflödesområde, och som inte svarat på läkemedelsbehandling, är kateterablation en effektiv och säker behandling (visst vetenskapligt underlag).

Omhändertagandet av patienter med symtomgivande VES är ett vanligt förekommande problem i klinisk praxis. Majoriteten av dessa har ingen underliggande hjärtsjukdom och prognosen är därmed gynnsam. En del patienter har dock svåra symtom i form av palpitationer, dyspné och allmänpåverkan. Om inte läkemeddelsbehandling fungerar tillfredställande eller inte kan accepteras av patienten kan ablation bli aktuell. Den vanligaste lokalisationen är höger kammares utflödestrakt men vänstersidiga fokus förekommer också.

Det finns inga randomiserade studier som jämför läkemedelsbehandling med ablation. Däremot finns flera rapporterade serier där patienter med riklig förekomst av VES (fler än 10 000 per dygn), och som inte svarat på läkemedelsbehandling, genomgått ablation [1-4]. Livskvaliteten förbättrades efter ablation liksom vänsterkammarfunktionen. Andelen biverkningar vid behandlingen är cirka 3 procent.

Vilka studier ingår i granskningen?

En uppdaterad litteratursökning 2013-03-08 och 2013-04-09 identifierade fem nya publikationer [5-9]. Socialstyrelsens bedömning är dock att slutsatserna är oförändrade. Den nya litteraturen är tillagd i referenslistan.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Huang, CX, Liang, JJ, Yang, B, Jiang, H, Tang, QZ, Liu, XJ, et al. Quality of life and cost for patients with premature ventricular contractions by radiofrequency catheter ablation. Pacing and clinical electrophysiology : PACE. 2006; 29(4):343-50.
 2. Seidl, K, Schumacher, B, Hauer, B, Jung, W, Drogemuller, A, Senges, J, et al. Radiofrequency catheter ablation of frequent monomorphic ventricular ectopic activity. J Cardiovasc Electrophysiol. 1999; 10(7):924-34.
 3. Sekiguchi, Y, Aonuma, K, Yamauchi, Y, Obayashi, T, Niwa, A, Hachiya, H, et al. Chronic hemodynamic effects after radiofrequency catheter ablation of frequent monomorphic ventricular premature beats. J Cardiovasc Electrophysiol. 2005; 16(10):1057-63.
 4. Yarlagadda, RK, Iwai, S, Stein, KM, Markowitz, SM, Shah, BK, Cheung, JW, et al. Reversal of cardiomyopathy in patients with repetitive monomorphic ventricular ectopy originating from the right ventricular outflow tract. Circulation. 2005; 112(8):1092-7.
 5. Darrieux, FC, Scanavacca, MI, Hachul, DT, Melo, SL, D'Avilla, AB, Gruppi, CJ, et al. Radiofrequency catheter ablation of premature ventricular contractions originating in the right ventricular outflow tract. Arq Bras Cardiol. 2007; 88(3):265-72.
 6. Lelakowski, J, Dreher, A, Majewski, J, Bednarek, J. Effects of catheter ablation of idiopathic ventricular ectopic beats on left ventricular function and exercise capacity. Kardiol Pol. 2009; 67(8):847-55.
 7. Lu, F, Benditt, DG, Yu, J, Graf, B. Effects of catheter ablation of "asymptomatic" frequent ventricular premature complexes in patients with reduced (<48%) left ventricular ejection fraction. Am J Cardiol. 2012; 110(6):852-6.
 8. Stec, S, Sikorska, A, Zaborska, B, Krynski, T, Szymot, J, Kulakowski, P. Benign symptomatic premature ventricular complexes: short- and long-term efficacy of antiarrhythmic drugs and radiofrequency ablation. Kardiol Pol. 2012; 70(4):351-8.
 9. Wijnmaalen, AP, Delgado, V, Schalij, MJ, van Huls van Taxis, CF, Holman, ER, Bax, JJ, et al. Beneficial effects of catheter ablation on left ventricular and right ventricular function in patients with frequent premature ventricular contractions and preserved ejection fraction. Heart. 2010; 96(16):1275-80.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – arytmi

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69