Familjär hyperkolesterolemi, familjära kardiomyopatier och jonkanalsjukdomar samt familjär aortasjukdom

 • Tillstånd: Familjär hyperkolesterolemi, familjära kardiomyopatier och jonkanalsjukdomar samt familjär aortasjukdom
 • Åtgärd: Kaskadtestning
 • Central rekommendation: Ja

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad och det råder en underdiagnostik i Sverige. Tidig upptäckt och behandling av sjukdomarna leder till minskad sjuklighet och dödlighet.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Ett antal kardiovaskulära sjukdomar är ärftliga, med autosomalt dominant ärftlighetsgång. Flera av dessa kan debutera med livshotande arytmier, andra kan vara symtomfria långt in i en närmast irreversibel patologisk utveckling. Patientens förstagradssläktingar (föräldrar, syskon och barn) löper 50 procents risk att utveckla samma sjukdom.

En observationsstudie med totalt 2 146 personer med diagnostiserad familjär hyperkolesterolemi (FH) visar på en 76-procentig riskreduktion (95-procentigt konfidensintervall 0,18–0,30) för koronar hjärtsjukdom för statinbehandlade personer jämfört med en obehandlad kontrollgrupp [1]. En annan observationsstudie med 3 382 personer med FH visade på en minskning från 3,4 till 2,1 gånger ökad risk för mortalitet i koronar hjärtsjukdom [2]. Tidig identifiering av familjemedlemmar i riskzonen är därför ändamålsenlig. Denna identifiering kan göras med hjälp av kliniska och genetiska undersökningar, ofta utgående från en sjuk indexperson, så kallad kaskadtestning. Principen för en kaskadtestning är att man undersöker en indexpersons förstagradssläktingar (föräldrar, syskon och barn). Testningen utökas sedan i familjen om någon av dessa visar sig vara sjuk. Kaskadtestning kan ske som en klinisk undersökning eller som en genetisk undersökning (anlagsbärartest). Anlagsbärartest är bara möjligt när den genetiska orsaken till sjukdomen är känd.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid FH, familjära kardiomyopatier (hypertrofisk kardiomyopati, arytmogen högerkammarkardiomyopati, dilaterad kardiomyopati, restriktiv kardiomyopati, non-compaction kardiomyopati), familjära jonkanalsjukdomar (långt QT-syndrom, katekolaminerg polymorf ventrikeltakykardi, Brugadas syndrom, kort QT-syndrom) eller familjär aortasjukdom (thorakala aortaaneurysm, aortadissektioner, inkl. Marfans syndrom) ger kaskadtestning

 • behov av att testa 1,7 till 5 förstagradssläktingar för att identifiera en sjuk individ, jämfört med populationsscreening, när minst 500 till många tusen individer (sjukdomens prevalens i befolkningen) behöver screenas för att identifiera en sjuk individ (begränsat vetenskapligt underlag)
 • nyinsättning av behandling till 199 av 308 mutationsbärare (65 procent) för LQTS, 85 av 120 mutationsbärare (71 procent) för CPVT, 5 av 81 mutationsbärare (6 procent) för Brugadas syndrom (begränsat vetenskapligt underlag)
 • fullföljd klinisk testning på 173 av 302 (57 procent) och fullföljd genetisk testning på 84 av 213 (39 procent) av de personer som erbjöds kaskadtestning vid HCM och DCM (begränsat vetenskapligt underlag).

Effekten av kaskadtestning bedöms vara kliniskt relevant.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden kan ge psykologiska effekter av att identifiera sjukdomen som familjär, med den risk det innebär för släktingarna att insjukna i samma hjärtkärlsjukdom. Vid all genetisk testning bör genetisk information och vägledning erbjudas både före provtagning och i samband med provsvar. Beredskap bör finnas för att kunna ta hand om eventuell krisreaktion hos den undersökte, men även för eventuella konsekvenser i den undersöktes släkt.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår 17 studier, varav 1 är en systematisk översikt [3] och 16 är observationsstudier [1, 2, 4-17]. Slutsatserna baseras på 62 449 personer för identifiering av sjukdomsfall vid populationsscreening eller kaskadtestning och 998 personer för betydelse för beslut om behandling.

Kaskadtestning är en effektiv metod för att identifiera personer med samtliga diagnoser. För övriga effektmått finns bara data för vissa av sjukdomarna. Trots att det finns stora patientmaterial för många av sjukdomarna finns det få studier som systematiskt bedömt effekten av kaskadtestning för fallidentifiering och behandling. Däremot finns ett flertal riktlinjedokument som förespråkar kaskadtestning och genetisk utredning vid FH, kardiomyopatier, jonkanalsjukdomar, familjära thorakala aortaaneurysm och dissektioner (inklusive Marfans syndrom) [18-21].

Saknas någon information i studierna?

Randomiserade studier av kaskadtestning som metod vid familjär hjärt-kärlsjukdom saknas (och kan heller inte förväntas). I bästa fall finns observationsstudier, framför allt när det gäller FH.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Versmissen, J, Oosterveer, DM, Yazdanpanah, M, Defesche, JC, Basart, DC, Liem, AH, et al. Efficacy of statins in familial hypercholesterolaemia: a long term cohort study. BMJ. 2008; 337:a2423.
 2. Neil, A, Cooper, J, Betteridge, J, Capps, N, McDowell, I, Durrington, P, et al. Reductions in all-cause, cancer, and coronary mortality in statin-treated patients with heterozygous familial hypercholesterolaemia: a prospective registry study. Eur Heart J. 2008; 29(21):2625-33.
 3. Marks, D, Wonderling, D, Thorogood, M, Lambert, H, Humphries, SE, Neil, HA. Screening for hypercholesterolaemia versus case finding for familial hypercholesterolaemia: a systematic review and cost-effectiveness analysis. Health Technol Assess. 2000; 4(29):1-123.
 4. Albornoz, G, Coady, MA, Roberts, M, Davies, RR, Tranquilli, M, Rizzo, JA, et al. Familial thoracic aortic aneurysms and dissections--incidence, modes of inheritance, and phenotypic patterns. Ann Thorac Surg. 2006; 82(4):1400-5.
 5. Baig, MK, Goldman, JH, Caforio, AL, Coonar, AS, Keeling, PJ, McKenna, WJ. Familial dilated cardiomyopathy: cardiac abnormalities are common in asymptomatic relatives and may represent early disease. J Am Coll Cardiol. 1998; 31(1):195-201.
 6. Bhatnagar, D, Morgan, J, Siddiq, S, Mackness, MI, Miller, JP, Durrington, PN. Outcome of case finding among relatives of patients with known heterozygous familial hypercholesterolaemia. BMJ. 2000; 321(7275):1497-500.
 7. Gaita, F, Giustetto, C, Bianchi, F, Wolpert, C, Schimpf, R, Riccardi, R, et al. Short QT Syndrome: a familial cause of sudden death. Circulation. 2003; 108(8):965-70.
 8. Hoedemaekers, YM, Caliskan, K, Michels, M, Frohn-Mulder, I, van der Smagt, JJ, Phefferkorn, JE, et al. The importance of genetic counseling, DNA diagnostics, and cardiologic family screening in left ventricular noncompaction cardiomyopathy. Circulation Cardiovascular genetics. 2010; 3(3):232-9.
 9. Hofman, N, Tan, HL, Alders, M, van Langen, IM, Wilde, AA. Active cascade screening in primary inherited arrhythmia syndromes: does it lead to prophylactic treatment? J Am Coll Cardiol. 2010; 55(23):2570-6.
 10. Marks, D, Thorogood, M, Neil, SM, Humphries, SE, Neil, HA. Cascade screening for familial hypercholesterolaemia: implications of a pilot study for national screening programmes. Journal of medical screening. 2006; 13(3):156-9.
 11. Maron, BJ, Gardin, JM, Flack, JM, Gidding, SS, Kurosaki, TT, Bild, DE. Prevalence of hypertrophic cardiomyopathy in a general population of young adults. Echocardiographic analysis of 4111 subjects in the CARDIA Study. Coronary Artery Risk Development in (Young) Adults. Circulation. 1995; 92(4):785-9.
 12. Maron, BJ, Nichols, PF, 3rd, Pickle, LW, Wesley, YE, Mulvihill, JJ. Patterns of inheritance in hypertrophic cardiomyopathy: assessment by M-mode and two-dimensional echocardiography. Am J Cardiol. 1984; 53(8):1087-94.
 13. Miller, EM, Wang, Y, Ware, SM. Uptake of cardiac screening and genetic testing among hypertrophic and dilated cardiomyopathy families. Journal of genetic counseling. 2013; 22(2):258-67.
 14. Moss, AJ, Schwartz, PJ, Crampton, RS, Tzivoni, D, Locati, EH, MacCluer, J, et al. The long QT syndrome. Prospective longitudinal study of 328 families. Circulation. 1991; 84(3):1136-44.
 15. Nava, A, Bauce, B, Basso, C, Muriago, M, Rampazzo, A, Villanova, C, et al. Clinical profile and long-term follow-up of 37 families with arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol. 2000; 36(7):2226-33.
 16. Schwartz, PJ, Stramba-Badiale, M, Crotti, L, Pedrazzini, M, Besana, A, Bosi, G, et al. Prevalence of the congenital long-QT syndrome. Circulation. 2009; 120(18):1761-7.
 17. Umans-Eckenhausen, MA, Defesche, JC, Sijbrands, EJ, Scheerder, RL, Kastelein, JJ. Review of first 5 years of screening for familial hypercholesterolaemia in the Netherlands. Lancet. 2001; 357(9251):165-8.
 18. Ackerman, MJ, Priori, SG, Willems, S, Berul, C, Brugada, R, Calkins, H, et al. HRS/EHRA expert consensus statement on the state of genetic testing for the channelopathies and cardiomyopathies this document was developed as a partnership between the Heart Rhythm Society (HRS) and the European Heart Rhythm Association (EHRA). Heart Rhythm. 2011; 8(8):1308-39.
 19. Hershberger, RE, Lindenfeld, J, Mestroni, L, Seidman, CE, Taylor, MR, Towbin, JA. Genetic evaluation of cardiomyopathy--a Heart Failure Society of America practice guideline. Journal of cardiac failure. 2009; 15(2):83-97.
 20. Hiratzka, LF, Bakris, GL, Beckman, JA, Bersin, RM, Carr, VF, Casey, DE, Jr., et al. 2010 ACCF/ AHA/ AATS/ ACR/ ASA/ SCA/ SCAI/ SIR/ STS/ SVM guidelines for the diagnosis and management of patients with Thoracic Aortic Disease: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines, American Association for Thoracic Surgery, American College of Radiology, American Stroke Association, Society of Cardiovascular Anesthesiologists, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society of Interventional Radiology, Society of Thoracic Surgeons, and Society for Vascular Medicine. Circulation. 2010; 121(13):e266-369.
 21. Nordestgaard, BG, Chapman, MJ, Humphries, SE, Ginsberg, HN, Masana, L, Descamps, OS, et al. Familial hypercholesterolaemia is underdiagnosed and undertreated in the general population: guidance for clinicians to prevent coronary heart disease: consensus statement of the European Atherosclerosis Society. Eur Heart J. 2013; 34(45):3478-90a.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – genetisk hjärt-kärlsjukdom och medfödda hjärtfel

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69