Återförträngning i stent (in-stent restenos)

 • Tillstånd: Återförträngning i stent (in-stent restenos)
 • Åtgärd: Läkemedelsballong i samband med PCI
 • Central rekommendation: Nej

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt på viktiga effektmått.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

PCI är i dag den dominerande behandlingsmetoden vid förträngningar i hjärtats kranskärl. Med hjälp av en ballong vidgas blodkärlet som därefter hålls öppet med ett stent (ett metallnät som expanderas). Både ballonger och stent kan vara behandlade med läkemedel för att minska risken att blodkärlet blir trångt igen.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av läkemedelsballong i samband med PCI av återförträngning i stent (in-stent restenos) på död, hjärtinfarkt, stenttrombos och förnyad återförträngning i stent.

Eventuell kliniskt relevant effekt går inte att bedöma eftersom studiernas storlek och design inte medför att slutsatser kan dras.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Det saknas information i studierna om biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

I ovanstående bedömning ingår en metaanalys [1] och en randomiserad kontrollerad studie [2]. Slutsatserna baseras på 1 003 personer.

Interventionsgruppen fick behandling mot förnyad återförträngning i stent med läkemedelsavgivande ballong och kontrollgruppen fick antingen läkemedelsavgivande stent eller obehandlad ballong.

En uppdaterad litteratursökning gjordes 2015-03-11. Socialstyrelsens bedömning är dock att slutsatserna är oförändrade. Den nya litteraturen är tillagd i referenslistan [3-5].

Saknas någon information i studierna?

Studierna var alltför små för att några säkra slutsatser skulle kunna dras.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Indermuehle, A, Bahl, R, Lansky, AJ, Froehlich, GM, Knapp, G, Timmis, A, et al. Drug-eluting balloon angioplasty for in-stent restenosis: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Heart. 2013; 99(5):327-33.
 2. Byrne, RA, Neumann, FJ, Mehilli, J, Pinieck, S, Wolff, B, Tiroch, K, et al. Paclitaxel-eluting balloons, paclitaxel-eluting stents, and balloon angioplasty in patients with restenosis after implantation of a drug-eluting stent (ISAR-DESIRE 3): a randomised, open-label trial. Lancet. 2013; 381(9865):461-7.
 3. Alfonso, F, Perez-Vizcayno, MJ, Cardenas, A, Garcia Del Blanco, B, Seidelberger, B, Iniguez, A, et al. A randomized comparison of drug-eluting balloon versus everolimus-eluting stent in patients with bare-metal stent-in-stent restenosis: the RIBS V Clinical Trial (Restenosis Intra-stent of Bare Metal Stents: paclitaxel-eluting balloon vs. everolimus-eluting stent). J Am Coll Cardiol. 2014; 63(14):1378-86.
 4. Habara, S, Iwabuchi, M, Inoue, N, Nakamura, S, Asano, R, Nanto, S, et al. A multicenter randomized comparison of paclitaxel-coated balloon catheter with conventional balloon angioplasty in patients with bare-metal stent restenosis and drug-eluting stent restenosis. Am Heart J. 2013; 166(3):527-33.
 5. Xu, B, Gao, R, Wang, J, Yang, Y, Chen, S, Liu, B, et al. A prospective, multicenter, randomized trial of paclitaxel-coated balloon versus paclitaxel-eluting stent for the treatment of drug-eluting stent in-stent restenosis: results from the PEPCAD China ISR trial. JACC Cardiovascular interventions. 2014; 7(2):204-11.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – kranskärlssjukdom

 

Kontakt

Sofia Orrskog
075-247 32 69