/

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård innehåller rekommendationer om diagnostik, behandling och rehabilitering inom områdena kranskärlssjukdom, klaffsjukdom, arytmi, hjärtsvikt samt genetisk hjärt-kärlsjukdom och medfödda hjärtfel. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

Sök i riktlinjerna

Sök och filtrera bland samtliga rekommendationer utifrån olika tillstånd, åtgärder eller prioritet.

Ladda ner rapporten

Här finns rapporten, bilagor och en sammanfattning av de centrala rekommendationerna.

Sök i riktlinjerna vänder sig främst till dig som arbetar med hjärtsjukvård och rapporten vänder sig främst till dig som är beslutsfattare inom samma område.

Stöd vid införandet av riktlinjerna

Filmen och presentationen om riktlinjerna för hjärtsjukvård tar bland annat upp de centrala rekommendationerna i riktlinjerna. Ladda gärna ner och sprid materialet i din organisation, till exempel i föreläsningar eller på webbplatser och intranät.

Speltid: cirka sex minuter.

Uppföljning av riktlinjerna

För att följa upp hur de nationella riktlinjerna används och för att följa utvecklingen och förbättringen av kvaliteten i vården har vi tagit fram målnivåer och utvärderingar.

 • Målnivåer för hjärtsjukvård

  Målnivåerna ger landsting och regioner tydliga och mätbara mål att arbeta mot och kan användas för styrning och ledning samt vid uppföljning och utvärdering.

 • Nationella riktlinjer – Utvärdering 2015 – Hjärtsjukvård – Rekommentationer, bedömningar och sammanfattning

  Utvärderingarna fungerar som ett stöd för prioriteringar och beslut samt ger vägledning om vilka områden inom hälso- och sjukvården som behöver förbättras.

 • Kontakt

  Övergripande frågor
  Sofia Orrskog
  075-247 32 69

  Indikatorer, målnivåer och utvärdering
  Maria State
  075-247 47 76