Flyktingsituationen

För dig som arbetar inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten och möter nyanlända flyktingar:
Läs mer om vård och omsorg för asylsökande och andra flyktingar.

För privatpersoner: Vill du göra en insats för ett ensamkommande barn?

/

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom innehåller rekommendationer om diagnostik, personcentrerad omvårdnad, läkemedel, dagverksamhet, boende samt stöd till anhöriga. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

Sök i riktlinjerna

Sök och filtrera bland samtliga rekommendationer utifrån olika tillstånd, åtgärder eller prioritet.

Ladda ner rapporten

Här finns rapporten, bilagor och en sammanfattning av de centrala rekommendationerna.

Sök i riktlinjerna vänder sig främst till dig som arbetar med vård och omsorg vid demenssjukdom och rapporten vänder sig främst till dig som är beslutsfattare inom samma område. Patientversionen syftar till att vara ett stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående.

Pågående revidering av riktlinjerna

Nu pågår en övergripande revidering av riktlinjerna. En remissversion beräknas vara klar hösten 2016. Läs mer om pågående revidering av demensriktlinjerna.

Uppföljning av riktlinjerna

För att följa upp hur de nationella riktlinjerna används och för att följa utvecklingen och förbättringen av kvaliteten i vården har vi tagit fram utvärderingar. Utvärderingarna fungerar som ett stöd för prioriteringar och beslut samt ger vägledning om vilka områden inom hälso- och sjukvården som behöver förbättras.