Flyktingsituationen

För dig som arbetar inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten och möter nyanlända flyktingar:
Läs mer om vård och omsorg för asylsökande och andra flyktingar.

För privatpersoner: Vill du göra en insats för ett ensamkommande barn?

/

Nationella riktlinjer för strokesjukvård

Nationella riktlinjer för strokesjukvård innehåller rekommendationer inom områdena prevention, diagnostik, behandling och rehabilitering. Fyra rekommendationer i riktlinjen uppdaterades år 2014.

Sök


Uppföljning

Pågående revidering av riktlinjerna

En revidering av riktlinjerna pågår och en remissversion beräknas vara klar i början av 2017. Mer om revideringen på sidan Bevakning och uppdatering.