Ebolautbrottet 2014

Har du frågor om ebola? På vår sida om ebola finns information om vart du kan vända dig.

/

Nationella riktlinjer för strokesjukvård

Nationella riktlinjer för strokesjukvård innehåller rekommendationer inom områdena prevention, diagnostik, behandling och rehabilitering. Fyra rekommendationer i riktlinjen uppdaterades år 2014.