/

Nationella riktlinjer för strokesjukvård

Nationella riktlinjer för strokesjukvård innehåller rekommendationer om prevention, diagnostik, behandling och rehabilitering. Fyra rekommendationer uppdaterades år 2014. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

Sök i riktlinjerna

Sök och filtrera bland samtliga rekommendationer utifrån olika tillstånd, åtgärder eller prioritet.

Ladda ner rapporten

Här finns rapporten, bilagor och en sammanfattning av de centrala rekommendationerna.

Sök i riktlinjerna vänder sig främst till dig som arbetar med strokesjukvård och rapporten vänder sig främst till dig som är beslutsfattare inom samma område.

Pågående revidering av riktlinjerna

Nu pågår en övergripande revidering av Nationella riktlinjer för strokesjukvård. En remissversion beräknas vara klar våren 2017.

Uppföljning av riktlinjerna

För att följa upp hur de nationella riktlinjerna används och för att följa utvecklingen och förbättringen av kvaliteten i vården har vi tagit fram målnivåer och utvärderingar.

 • Målnivåer för hjärtsjukvård och strokevård

  Målnivåerna ger landsting och regioner tydliga och mätbara mål att arbeta mot och kan användas för styrning och ledning samt vid uppföljning och utvärdering.

 • Nationell utvärdering 2011 – Strokevård

  Utvärderingarna fungerar som ett stöd för prioriteringar och beslut samt ger vägledning om vilka områden inom hälso- och sjukvården som behöver förbättras.

 • Kontakt

  Övergripande frågor
  Anna Lord
  075-247 41 12

  Indikatorer, målnivåer och utvärdering
  Marie State
  075-247 47 76