/

Nationella riktlinjer för strokesjukvård

Nationella riktlinjer för strokesjukvård innehåller rekommendationer inom områdena prevention, diagnostik, behandling och rehabilitering. Fyra rekommendationer i riktlinjen uppdaterades år 2014.