Stöd för samtal om matvanor

Samtal och råd om bra matvanor – här finns webbutbildning, filmer och annat stöd som hjälper dig att stödja patienter att förändra sina matvanor och äta mer hälsosamt.

Webbutbildning om samtal och råd om bra matvanor

webbutbildningen Samtal och råd om bra matvanorSamtal och råd om bra matvanor är en webbutbildning som innehåller fakta, filmatiserade patientfall och övningar.

Utbildningen är framtagen tillsammans med Livsmedelsverket och handlar om:

  • hur man kan samtala om matvanor med en patient för att ändra ett invant beteende
  • samband mellan matvanor och hälsa, med utgångspunkt i Nordiska näringsrekommendationer och Livsmedelsverkets kostråd.

Introduktionsfilm till webbutbildningen Samtal och råd om bra matvanor. 

Fler verktyg och stöd i patientarbetet

Rekommendationer vid ohälsosamma matvanor

Till patienter med ohälsosamma matvanor bör hälso- och sjukvården erbjuda ett kvalificerat rådgivande samtal.

För att göra en första bedömning av om en patient har ohälsosamma matvanor kan du använda ett kostindex som finns beskrivet i indikatorbilagan.

Indikatorbilaga för Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder