Rökning hos ungdomar under 18 år

 • Tillstånd: Rökning hos ungdomar under 18 år
 • Åtgärd: Kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av nikotinläkemedel

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det vetenskapliga underlaget för åtgärdens effekt är otillräckligt.

Kommentar

Nikotinläkemedel är inte testat på barn och ungdomar. Det finns andra effektiva åtgärder vid rökning hos ungdomar som har vetenskapligt stöd (se Kvalificerat rådgivande samtal vid rökning hos ungdomar under 18 år).

Hur allvarligt är tillståndet?

Mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av tillägg av nikotinläkemedel till kvalificerat rådgivande samtal vid rökning hos ungdomar under 18 år.

Åtgärder för unga rökare har studerats i en systematisk översikt från Cochrane [1]. Definitionen av rökare var att röka en eller flera cigaretter per vecka. Översikten inkluderade allt från enkla interventioner med läkemedel till komplexa familje- eller skolbaserade program. Endast en studie [2] ingående i översikten beskriver kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av nikotinläkemedel. Evidensstyrkan bedöms dessutom som mycket låg, på grund av att studien har stort bortfall och oprecisa data. Det innebär att underlaget inte är tillräckligt bra för att kunna dra någon slutsats.

Studien inkluderade 120 unga rökare, som fick kvalificerat rådgivande samtal i grupp vid 11 tillfällen om 45 minuter vardera. Interventionsgruppen fick dessutom nikotinläkemedel (i form av plåster eller tuggummi). Genomförd studie belönades med 225 dollar. Andelen som slutade röka var 21 procent bland de ungdomar som fick nikotinplåster (oddskvot 4,93 jämfört med placebo, konfidensintervall 0,95–25,6), 9 procent bland dem som fick nikotintuggummi (oddskvot 1,81, konfidensintervall 0,31–10,4) och 5 procent bland dem som inte fick något nikotinläkemedel.

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Grimshaw, GM, Stanton, A. Tobacco cessation interventions for young people. Cochrane Database Syst Rev. 2006; (4):CD003289.
 2. Moolchan, ET, Robinson, ML, Ernst, M, Cadet, JL, Pickworth, WB, Heishman, SJ, et al. Safety and efficacy of the nicotine patch and gum for the treatment of adolescent tobacco addiction. Pediatrics. 2005; 115(4):e407-14.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46