Rökning hos ungdomar under 18 år

 • Tillstånd: Rökning hos ungdomar under 18 år
 • Åtgärd: Rådgivande samtal

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det saknas vetenskapligt underlag för att åtgärden har effekt.

Kommentar

Det finns andra effektiva åtgärder vid rökning hos ungdomar som har vetenskapligt stöd (se Kvalificerat rådgivande samtal vid rökning hos ungdomar under 18 år).

Hur allvarligt är tillståndet?

Mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av rådgivning vid rökning hos ungdomar.

Vid en systematisk litteratursökning återfanns en systematisk översikt från Cochrane som studerat åtgärder för unga rökare [1]. Översikten inkluderade dock inte åtgärden rådgivning. Inga andra studier har återfunnits.

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Grimshaw, GM, Stanton, A. Tobacco cessation interventions for young people. Cochrane Database Syst Rev. 2006; (4):CD003289.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46