Riskbruk av alkohol hos vuxen

 • Tillstånd: Riskbruk av alkohol hos vuxen
 • Åtgärd: Enkla råd

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det saknas vetenskapligt stöd för att åtgärden har effekt.

Kommentar

Det finns andra effektiva åtgärder vid riskbruk hos vuxen som har vetenskapligt stöd (se Rådgivande samtal vid riskbruk av alkohol hos vuxen).

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av enkla råd för vuxna med riskbruk.

Det saknas studier som studerar effekten av enkla råd, med eller utan skriftlig information, för vuxna patienter med riskbruk av alkohol.

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46