Ohälsosamma matvanor hos vuxen med diabetes

 • Tillstånd: Ohälsosamma matvanor hos vuxen med diabetes
 • Åtgärd: Rådgivande samtal med särskild uppföljning

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det saknas vetenskapligt underlag för att åtgärden har effekt.

Kommentar

Det finns andra åtgärder vid ohälsosamma matvanor som har vetenskapligt stöd (se Rådgivande samtal vid ohälsosamma matvanor hos vuxen, Kvalificerat rådgivande samtal vid ohälsosamma matvanor hos vuxen, Rådgivande samtal vid ohälsosamma matvanor hos vuxen med diabetes och Kvalificerat rådgivande samtal vid ohälsosamma matvanor hos vuxen med diabetes).

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av rådgivande samtal med särskild uppföljning vid ohälsosamma matvanor hos personer med diabetes.

Förändrad livsstil och särskilt rekommendationerna att följa ett visst kostmönster är generellt accepterat att vara en av hörnstenarna i behandlingen av patienter med typ 2-diabetes. Med ett balanserat intag av energi och energigivande näringsämnen kan den glykemiska kontrollen förbättras och risken för diabeteskomplikationer minska. Vid en systematisk litteratursökning återfanns dock inga studier om effekten av rådgivande samtal med särskild uppföljning på matvanor hos personer med diabetes.

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46