Ohälsosamma matvanor hos vuxen

 • Tillstånd: Ohälsosamma matvanor hos vuxen
 • Åtgärd: Rådgivande samtal med särskild uppföljning

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det saknas vetenskapligt underlag för att åtgärden har effekt.

Kommentar

Det finns andra åtgärder vid ohälsosamma matvanor hos vuxen som har vetenskapligt stöd (se Rådgivande samtal vid ohälsosamma matvanor hos vuxen och Kvalificerat rådgivande samtal vid Ohälsosamma matvanor hos vuxen).

Hur allvarligt är tillståndet?

Kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av rådgivande samtal med särskild uppföljning på ohälsosamma matvanor hos vuxen.

Vid en systematisk litteratursökning fann Socialstyrelsen 3 översikter som behandlade tillståndet ohälsosamma matvanor [1-3]. Den senast publicerade översikten valdes ut för granskning [1]. Eftersom man i översikten inte gjorde någon åtskillnad mellan olika former av rådgivning granskades i stället de enskilda studier som ingick i översikten. Ingen av dessa studier redovisade dock förändring av matvanor vid åtgärden rådgivande samtal med särskild uppföljning.

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Brunner, EJ, Rees, K, Ward, K, Burke, M, Thorogood, M. Dietary advice for reducing cardiovascular risk. Cochrane Database Syst Rev. 2007; (4):CD002128.
 2. Thompson, RL, Summerbell, CD, Hooper, L, Higgins, JP, Little, PS, Talbot, D, et al. Dietary advice given by a dietitian versus other health professional or self-help resources to reduce blood cholesterol. Cochrane Database Syst Rev. 2003; (3):CD001366.
 3. Hooper, L, Bartlett, C, Davey, SG, Ebrahim, S. Advice to reduce dietary salt for prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev. 2004; (1):CD003656.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46