Dagligsnusning hos vuxen

 • Tillstånd: Dagligsnusning hos vuxen
 • Åtgärd: Rådgivande samtal med tillägg av Bupropion

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att Bupropion inte tycks ha någon effekt.

Kommentar

Det finns risk för biverkningar av läkemedlet. Det finns andra effektiva åtgärder vid snusning som har vetenskapligt stöd (se Rådgivande samtal vid dagligsnusning hos vuxen och Telefonrådgivning vid dagligsnusning hos vuxen).

Hur allvarligt är tillståndet?

Något till måttligt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid dagligsnusning hos vuxen tycks Bupropion som ges som tillägg till rådgivande samtal inte ha någon effekt utöver placebo (låg evidensstyrka).

Rådgivning för avvänjning från oral tobak med tillägg av Bupropion har prövats i en sammanställning av 2 publicerade studier med sammanlagt 293 patienter [1]. Rådgivningens omfattning var cirka 100 minuter i båda studierna. Andelen som slutat bruka oral tobak var efter 6 månader 17 procent i interventionsgruppen, jämfört med 19 procent i kontrollgruppen (oddskvot 0,86, konfidensintervall 0,47–1,57). Båda studierna är amerikanska och omfattar olika orala tobaksprodukter.

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Ebbert, JO, Montori, V, Vickers, KS, Erwin, PC, Dale, LC, Stead, LF. Interventions for smokeless tobacco use cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2007; (4):CD004306.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46