Dagligsnusning hos vuxen

 • Tillstånd: Dagligsnusning hos vuxen
 • Åtgärd: Rådgivande samtal med tillägg av nikotinläkemedel

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att nikotinläkemedel inte tycks ha någon effekt.

Kommentar

Det finns andra effektiva åtgärder vid snusning som har vetenskapligt stöd (se Rådgivande samtal vid dagligsnusning hos vuxen och Telefonrådgivning vid dagligsnusning hos vuxen).

Hur allvarligt är tillståndet?

Något till måttligt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid dagligsnusning hos vuxen har nikotinläkemedel som ges som tillägg till rådgivande samtal inte någon effekt utöver placebo (måttlig evidensstyrka).

Nikotinläkemedel för avvänjning från oral tobak har analyserats i en systematisk översikt [1]. 6 randomiserade kontrollerade studier med nikotinläkemedel (4 med plåster, 2 med tuggummi) med totalt 1 341 deltagare visade med hjälp av biokemisk validering inga signifikanta fördelar jämfört med placebo. Andelen tobaksfria var 28 procent, jämfört med 26 procent (oddskvot 1,12, konfidensintervall 0,87–1,43). Rådgivningen gavs individuellt eller i grupp, och omfattningen varierade från 4 upp till 10 tillfällen. Samtliga studier är amerikanska och omfattar olika orala tobaksprodukter.

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Ebbert, JO, Montori, V, Vickers, KS, Erwin, PC, Dale, LC, Stead, LF. Interventions for smokeless tobacco use cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2007; (4):CD004306.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46