Dagligsnusning hos vuxen

 • Tillstånd: Dagligsnusning hos vuxen
 • Åtgärd: Kvalificerat rådgivande samtal

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det saknas vetenskapligt underlag för att åtgärden har effekt.

Kommentar

Det finns andra effektiva åtgärder vid snusning som har vetenskapligt stöd (se Rådgivande samtal vid dagligsnusning hos vuxen och Telefonrådgivning vid dagligsnusning hos vuxen).

Hur allvarligt är tillståndet?

Något till måttligt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av kvalificerat rådgivande samtal vid dagligsnusning hos vuxen.

Vid en systematisk litteratursökning återfanns en systematisk översikt från Cochrane som studerat åtgärder vid bruk av oral tobak [1], men ingen av studierna i översikten har studerat åtgärden kvalificerat rådgivande samtal. Inga andra studier har återfunnits.

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Ebbert, JO, Montori, V, Vickers, KS, Erwin, PC, Dale, LC, Stead, LF. Interventions for smokeless tobacco use cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2007; (4):CD004306.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46