Dagligrökning hos vuxen med hjärt-kärlsjukdom

 • Tillstånd: Dagligrökning hos vuxen med hjärt-kärlsjukdom
 • Åtgärd: Rådgivande samtal (med särskild uppföljning under mindre än 1 månad)

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden inte har någon effekt.

Kommentar

Det finns andra åtgärder vid rökning hos personer med hjärt-kärlsjukdom som har bättre effekt (se Kvalificerat rådgivande samtal med uppföljning i mer än 1 månad vid dagligrökning hos vuxen med hjärt-kärlsjukdom).

Hur allvarligt är tillståndet?

Mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid dagligrökning hos vuxen med hjärt-kärlsjukdom har rådgivande samtal med särskild uppföljning ingen effekt jämfört med sedvanlig vård (måttlig evidensstyrka).

Rådgivande samtal med särskild uppföljning för hjärt-kärlpatienter har utvärderats i en systematisk översikt [1] inkluderande 4 randomiserade kontrollerade studier, med sammanlagt 833 patienter. 3 av studierna [2-4] var inriktade enbart på rökavvänjning, och i den fjärde studien [5] ingick rökavvänjningsstödet som en del i ett allmänt behandlingsprogram inriktat på hjärt-kärlsjukdom. Rådgivningen bestod av en eller flera kontakter med en sammanlagd tid på högst 1 timme och uppföljande stöd under högst 1 månad, och den jämfördes med sedvanlig vård. Översikten visar att rådgivande samtal med särskild uppföljning inte har någon effekt. Andelen som slutade röka var 45 procent, jämfört med 48 procent bland patienter som fått sedvanlig vård (oddskvot 0,92, konfidensintervall 0,70–1,22).

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Barth, J, Critchley, J, Bengel, J. Psychosocial interventions for smoking cessation in patients with coronary heart disease. Cochrane Database Syst Rev. 2008; (1):CD006886.
 2. Hajek, P, Taylor, TZ, Mills, P. Brief intervention during hospital admission to help patients to give up smoking after myocardial infarction and bypass surgery: randomised controlled trial. BMJ. 2002; 324(7329):87-9.
 3. Moreno Ortigosa, A, OchoaGomez, F, Ramalle-Gomara, E, Saralegui Reta, I, Fernandez Esteban, M, Quintana Diaz, M. Efficacy of an smoking cessationg intervention for patients with myocardial infarction. Medicina Clinica 2000; 114:209-10.
 4. Rigotti, NA, McKool, KM, Shiffman, S. Predictors of smoking cessation after coronary artery bypass graft surgery. Results of a randomized trial with 5-year follow-up. Ann Intern Med. 1994; 120(4):287-93.
 5. Heller, RF, Knapp, JC, Valenti, LA, Dobson, AJ. Secondary prevention after acute myocardial infarction. Am J Cardiol. 1993; 72(11):759-62.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46