Dagligrökning hos vuxen med diabetes

 • Tillstånd: Dagligrökning hos vuxen med diabetes
 • Åtgärd: Kvalificerat rådgivande samtal (med eller utan tillägg av läkemedel)

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har mycket stor svårighetsgrad och att åtgärden har stor effekt.

Kommentar

Det vetenskapliga underlaget om effekt av åtgärden specifikt för personer med diabetes är svagt. Socialstyrelsen har därför bedömt åtgärdens effekt utifrån det vetenskapliga underlaget för rökare generellt (se Kvalificerat rådgivande individuellt samtal vid dagligrökning hos vuxen och Kvalificerat rådgivande samtal i grupp vid dagligrökning hos vuxen). Eftersom tillståndets svårighetsgrad är något större har åtgärden rangordnats ett steg högre än för rökare generellt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid dagligrökning hos vuxen med diabetes kan kvalificerat rådgivande samtal ge en större andel som slutar röka än sedvanlig vård, enkla råd eller rådgivande samtal (låg evidensstyrka).

Personer med diabetes som röker löper en ökad risk för komplikationer av sin sjukdom på grund av rökningen. Kvalificerat rådgivande samtal för personer med diabetes har studerats i 4 randomiserade kontrollerade studier [1-4], med sammanlagt 543 personer. Den kvalificerade rådgivningen var individuell eller i grupp, inkluderade flera uppföljande besök eller telefonsamtal, samt i 2 studier också erbjudande om nikotinläkemedel eller Bupropion [2-3].

Resultaten efter 6 månader varierar mellan de olika studierna, från ett negativt resultat till en ökning av andelen rökfria med 12 procentenheter jämfört med sedvanlig vård. Den gynnsamma effekten kommer från en enda studie [2], som hade en ökning av andelen rökfria med 7,5 gånger. Denna studie har lika många patienter som de övriga studierna tillsammans.

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag.

Referenser

 1. Sawicki, PT, Didjurgeit, U, Muhlhauser, I, Berger, M. Behaviour therapy versus doctor's anti-smoking advice in diabetic patients. J Intern Med. 1993; 234(4):407-9.
 2. Canga, N, De Irala, J, Vara, E, Duaso, MJ, Ferrer, A, Martinez-Gonzalez, MA. Intervention study for smoking cessation in diabetic patients: a randomized controlled trial in both clinical and primary care settings. Diabetes Care. 2000; 23(10):1455-60.
 3. Hokanson, JM, Anderson, RL, Hennrikus, DJ, Lando, HA, Kendall, DM. Integrated tobacco cessation counseling in a diabetes self-management training program: a randomized trial of diabetes and reduction of tobacco. Diabetes Educ. 2006; 32(4):562-70.
 4. Ardron, M, MacFarlane, IA, Robinson, C, van Heyningen, C, Calverley, PM. Anti-smoking advice for young diabetic smokers: is it a waste of breath? Diabet Med. 1988; 5(7):667-70.

 

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46