Sök i riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder

Sök i riktlinjerna vänder sig främst till dig som arbetar med vård och omsorg. Du kan söka och filtrera bland samtliga rekommendationer utifrån olika tillstånd, åtgärder eller prioritet.

Sök i fritextrutan till höger eller markera ett alternativ och klicka på filtrera, eller sortera i listan nedan.


Tillstånd Åtgärd Rekommendation
Bruk av alkohol hos gravida Rådgivande samtal  2
Bruk av alkohol hos gravida Kvalificerat rådgivande samtal  9
Dagligrökning hos vuxen Enkla råd  6
Dagligrökning hos vuxen Enkla råd, nikotinläkemedel och telefonrådgivning  4
Dagligrökning hos vuxen Rådgivande samtal  5
Dagligrökning hos vuxen Rådgivande samtal med särskild uppföljning  3
Dagligrökning hos vuxen Kvalificerat rådgivande samtal (individuellt)  2
Dagligrökning hos vuxen Kvalificerat rådgivande samtal (i grupp)  2
Dagligrökning hos vuxen Proaktiv telefonrådgivning  3
Dagligrökning hos vuxen Webb- och datorbaserad rådgivning  5
Dagligrökning hos vuxen Rådgivande samtal med tillägg av nikotinläkemedel  5
Dagligrökning hos vuxen Kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av nikotinläkemedel  4
Dagligrökning hos vuxen Kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av Vareniklin  5
Dagligrökning hos vuxen Kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av Bupropion  6
Dagligrökning hos vuxen Rökavvänjning med snus Icke-göra
Dagligrökning hos vuxen Aversionsterapi (rapid smoking) Icke-göra
Dagligrökning hos vuxen Hypnos 10
Dagligrökning hos vuxen Akupunktur 10
Dagligrökning hos vuxen med blodfettsrubbningar Rådgivande samtal  4
Dagligrökning hos vuxen med blodfettsrubbningar Rådgivande samtal med särskild uppföljning  3
Dagligrökning hos vuxen med blodfettsrubbningar Kvalificerat rådgivande samtal  1
Dagligrökning hos vuxen med cancer Rådgivande samtal  4
Dagligrökning hos vuxen med cancer Kvalificerat rådgivande samtal  1
Dagligrökning hos vuxen med depression Kvalificerat rådgivande samtal  1
Dagligrökning hos vuxen med diabetes Rådgivande samtal  4
Dagligrökning hos vuxen med diabetes Kvalificerat rådgivande samtal (med eller utan tillägg av läkemedel)  1
Dagligrökning hos vuxen med hjärt-kärlsjukdom Rådgivande samtal (med särskild uppföljning under mindre än 1 månad) 10
Dagligrökning hos vuxen med hjärt-kärlsjukdom Kvalificerat rådgivande samtal (med uppföljning i mer än 1 månad)  1
Dagligrökning hos vuxen med högt blodtryck Rådgivande samtal  4
Dagligrökning hos vuxen med högt blodtryck Rådgivande samtal med särskild uppföljning  3
Dagligrökning hos vuxen med högt blodtryck Kvalificerat rådgivande samtal  1
Dagligrökning hos vuxen med lungsjukdom Rådgivande samtal  4
Dagligrökning hos vuxen med lungsjukdom Kvalificerat rådgivande samtal (med eller utan tillägg av läkemedel)  1
Dagligrökning hos vuxen med schizofreni Kvalificerat rådgivande samtal  1
Dagligrökning hos vuxen med övervikt/fetma Rådgivande samtal  4
Dagligrökning hos vuxen med övervikt/fetma Rådgivande samtal med särskild uppföljning  3
Dagligrökning hos vuxen med övervikt/fetma Kvalificerat rådgivande samtal  1
Dagligsnusning hos vuxen Rådgivande samtal  7
Dagligsnusning hos vuxen Kvalificerat rådgivande samtal 10
Dagligsnusning hos vuxen Rådgivande samtal med tillägg av nikotinläkemedel Icke-göra
Dagligsnusning hos vuxen Rådgivande samtal med tillägg av Bupropion FoU
Dagligsnusning hos vuxen Rådgivande samtal med tillägg av Vareniklin  8
Dagligsnusning hos vuxen Telefonrådgivning  7
Ohälsosamma matvanor hos barn och ungdomar Rådgivande samtal 10
Ohälsosamma matvanor hos barn och ungdomar Rådgivande samtal med särskild uppföljning 10
Ohälsosamma matvanor hos barn och ungdomar Kvalificerat rådgivande samtal  8
Ohälsosamma matvanor hos gravid Kvalificerat rådgivande samtal  2
Ohälsosamma matvanor hos gravida Rådgivande samtal  8
Ohälsosamma matvanor hos gravida Rådgivande samtal med särskild uppföljning  7
Ohälsosamma matvanor hos vuxen Enkla råd 10
Ohälsosamma matvanor hos vuxen Rådgivande samtal  9
Ohälsosamma matvanor hos vuxen Rådgivande samtal med särskild uppföljning 10
Ohälsosamma matvanor hos vuxen Kvalificerat rådgivande samtal  3
Ohälsosamma matvanor hos vuxen med blodfettsrubbningar Rådgivande samtal  8
Ohälsosamma matvanor hos vuxen med blodfettsrubbningar Rådgivande samtal med särskild uppföljning 10
Ohälsosamma matvanor hos vuxen med blodfettsrubbningar Kvalificerat rådgivande samtal  2
Ohälsosamma matvanor hos vuxen med depression och ångest Rådgivande samtal  8
Ohälsosamma matvanor hos vuxen med depression och ångest Rådgivande samtal med särskild uppföljning 10
Ohälsosamma matvanor hos vuxen med depression och ångest Kvalificerat rådgivande samtal  2
Ohälsosamma matvanor hos vuxen med diabetes Rådgivande samtal  8
Ohälsosamma matvanor hos vuxen med diabetes Rådgivande samtal med särskild uppföljning 10
Ohälsosamma matvanor hos vuxen med diabetes Kvalificerat rådgivande samtal  2
Ohälsosamma matvanor hos vuxen med hjärt-kärlsjukdom Rådgivande samtal  8
Ohälsosamma matvanor hos vuxen med hjärt-kärlsjukdom Rådgivande samtal med särskild uppföljning 10
Ohälsosamma matvanor hos vuxen med hjärt-kärlsjukdom Kvalificerat rådgivande samtal  2
Ohälsosamma matvanor hos vuxen med högt blodtryck Rådgivande samtal  8
Ohälsosamma matvanor hos vuxen med högt blodtryck Rådgivande samtal med särskild uppföljning  7
Ohälsosamma matvanor hos vuxen med högt blodtryck Kvalificerat rådgivande samtal  2
Ohälsosamma matvanor hos vuxen med schizofreni Rådgivande samtal  8
Ohälsosamma matvanor hos vuxen med schizofreni Rådgivande samtal med särskild uppföljning 10
Ohälsosamma matvanor hos vuxen med schizofreni Kvalificerat rådgivande samtal  2
Ohälsosamma matvanor hos vuxen med övervikt/fetma Rådgivande samtal  8
Ohälsosamma matvanor hos vuxen med övervikt/fetma Rådgivande samtal med särskild uppföljning 10
Ohälsosamma matvanor hos vuxen med övervikt/fetma Kvalificerat rådgivande samtal  2
Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen Enkla råd 10
Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen Rådgivande samtal  4
Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen Rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination  3
Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen Rådgivande samtal med tillägg av stegräknare  3
Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen Rådgivande samtal med särskild uppföljning (med eller utan tillägg)  3
Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen Kvalificerat rådgivande samtal  8
Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen Fysisk träning inom hälso- och sjukvårdens ram 10
Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med blodfettsrubbningar Rådgivande samtal  3
Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med blodfettsrubbningar Rådgivande samtal med tillägg  2
Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med blodfettsrubbningar Rådgivande samtal med särskild uppföljning (med eller utan tillägg)  2
Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med blodfettsrubbningar Kvalificerat rådgivande samtal  7
Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med blodfettsrubbningar Fysisk träning inom hälso- och sjukvårdens ram  8
Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med depression Rådgivande samtal  3
Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med depression Rådgivande samtal med tillägg  2
Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med depression Rådgivande samtal med särskild uppföljning (med eller utan tillägg)  2
Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med depression Kvalificerat rådgivande samtal  7
Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med depression Fysisk träning inom hälso- och sjukvårdens ram 10
Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med diabetes Rådgivande samtal  3
Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med diabetes Rådgivande samtal med tillägg  2
Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med diabetes Rådgivande samtal med särskild uppföljning (med eller utan tillägg)  3
Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med diabetes Kvalificerat rådgivande samtal  1
Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med diabetes Fysisk träning inom hälso- och sjukvårdens ram  8
Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med högt blodtryck Rådgivande samtal  3
Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med högt blodtryck Rådgivande samtal med tillägg  2
Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med högt blodtryck Rådgivande samtal med särskild uppföljning (med eller utan tillägg)  1
Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med högt blodtryck Kvalificerat rådgivande samtal  6
Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med högt blodtryck Fysisk träning inom hälso- och sjukvårdens ram  8
Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med ischemisk hjärtsjukdom Rådgivande samtal  3
Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med ischemisk hjärtsjukdom Rådgivande samtal med tillägg  2
Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med ischemisk hjärtsjukdom Rådgivande samtal med särskild uppföljning (med eller utan tillägg)  2
Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med ischemisk hjärtsjukdom Kvalificerat rådgivande samtal  8
Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med ischemisk hjärtsjukdom Fysisk träning inom hälso- och sjukvårdens ram 10
Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med kronisk smärta Rådgivande samtal  3
Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med kronisk smärta Rådgivande samtal med tillägg  2
Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med kronisk smärta Rådgivande samtal med särskild uppföljning (med eller utan tillägg)  2
Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med kronisk smärta Kvalificerat rådgivande samtal  7
Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med kronisk smärta Fysisk träning inom hälso- och sjukvårdens ram 10
Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med schizofreni Rådgivande samtal  3
Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med schizofreni Rådgivande samtal med tillägg  2
Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med schizofreni Rådgivande samtal med särskild uppföljning (med eller utan tillägg)  2
Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med schizofreni Kvalificerat rådgivande samtal  7
Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med schizofreni Fysisk träning inom hälso- och sjukvårdens ram 10
Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med övervikt/fetma Rådgivande samtal  3
Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med övervikt/fetma Rådgivande samtal med tillägg  2
Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med övervikt/fetma Rådgivande samtal med särskild uppföljning (med eller utan tillägg)  2
Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med övervikt/fetma Kvalificerat rådgivande samtal  7
Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med övervikt/fetma Fysisk träning inom hälso- och sjukvårdens ram  8
Riskbruk av alkohol hos föräldrar eller andra vårdnadshavare till späd- och småbarn Rådgivande samtal  3
Riskbruk av alkohol hos ung vuxen (18-29 år) Brevbaserad feedback Icke-göra
Riskbruk av alkohol hos ung vuxen (18-29 år) Webb- och datorbaserad rådgivning  4
Riskbruk av alkohol hos ung vuxen (18-29 år) Kvalificerat rådgivande samtal (individuellt)  7
Riskbruk av alkohol hos ung vuxen (18-29 år) Kvalificerat rådgivande samtal (i grupp) 10
Riskbruk av alkohol hos vuxen Enkla råd 10
Riskbruk av alkohol hos vuxen Rådgivande samtal  4
Riskbruk av alkohol hos vuxen Rådgivande samtal med särskild uppföljning  7
Riskbruk av alkohol hos vuxen Kvalificerat rådgivande samtal  7
Riskbruk av alkohol hos vuxen Webb- och datorbaserad rådgivning  4
Riskbruk av alkohol hos vuxen med blodfettsrubbningar Rådgivande samtal  3
Riskbruk av alkohol hos vuxen med blodfettsrubbningar Kvalificerat rådgivande samtal  6
Riskbruk av alkohol hos vuxen med cancer Rådgivande samtal  3
Riskbruk av alkohol hos vuxen med cancer Kvalificerat rådgivande samtal  6
Riskbruk av alkohol hos vuxen med depression och ångest Rådgivande samtal  3
Riskbruk av alkohol hos vuxen med depression och ångest Kvalificerat rådgivande samtal  4
Riskbruk av alkohol hos vuxen med hjärt-kärlsjukdom Rådgivande samtal  3
Riskbruk av alkohol hos vuxen med hjärt-kärlsjukdom Kvalificerat rådgivande samtal  6
Riskbruk av alkohol hos vuxen med hudsjukdom Rådgivande samtal  3
Riskbruk av alkohol hos vuxen med hudsjukdom Kvalificerat rådgivande samtal  6
Riskbruk av alkohol hos vuxen med högt blodtryck Rådgivande samtal  3
Riskbruk av alkohol hos vuxen med högt blodtryck Kvalificerat rådgivande samtal  2
Riskbruk av alkohol hos vuxen med kronisk smärta Rådgivande samtal  3
Riskbruk av alkohol hos vuxen med kronisk smärta Kvalificerat rådgivande samtal  6
Riskbruk av alkohol hos vuxen med leverpåverkan Rådgivande samtal  3
Riskbruk av alkohol hos vuxen med leverpåverkan Kvalificerat rådgivande samtal  6
Riskbruk av alkohol hos vuxen med olycksfallsskada Rådgivande samtal  7
Riskbruk av alkohol hos vuxen med schizofreni Rådgivande samtal  3
Riskbruk av alkohol hos vuxen med schizofreni Kvalificerat rådgivande samtal  6
Riskbruk av alkohol hos vuxen med övervikt/fetma Rådgivande samtal  3
Riskbruk av alkohol hos vuxen med övervikt/fetma Kvalificerat rådgivande samtal  6
Riskbruk av alkohol hos vuxen som ska genomgå en operation Rådgivande samtal  3
Riskbruk av alkohol hos vuxen som ska genomgå en operation Kvalificerat rådgivande samtal  6
Rökning hos ammande Rådgivande samtal 10
Rökning hos ammande Kvalificerat rådgivande samtal  1
Rökning hos förälder/annan vårdnadshavare Enkla råd Icke-göra
Rökning hos förälder/annan vårdnadshavare Rådgivande samtal med särskild uppföljning  3
Rökning hos förälder/annan vårdnadshavare Kvalificerat rådgivande samtal  2
Rökning hos gravida Rådgivande samtal  1
Rökning hos gravida Kvalificerat rådgivande samtal  5
Rökning hos gravida Kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av nikotinläkemedel 10
Rökning hos ungdomar under 18 år Enkla råd 10
Rökning hos ungdomar under 18 år Rådgivande samtal 10
Rökning hos ungdomar under 18 år Kvalificerat rådgivande samtal  2
Rökning hos ungdomar under 18 år Kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av nikotinläkemedel 10
Rökning hos ungdomar under 18 år Kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av andra läkemedel än nikotinläkemedel FoU
Rökning hos vuxen som ska genomgå en operation Rådgivande samtal (med eller utan tillägg av nikotinläkemedel)  4
Rökning hos vuxen som ska genomgå en operation Kvalificerat rådgivande samtal (med eller utan tillägg av nikotinläkemedel)  1
Snusning hos ammande Rådgivande samtal  4
Snusning hos gravida Rådgivande samtal  4

Sök och avgränsa

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46