/

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder innehåller rekommendationer för att förebygga sjukdom genom att stödja förändring av levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

Sök i riktlinjerna

Sök och filtrera bland samtliga rekommendationer utifrån olika tillstånd, åtgärder eller prioritet.

Ladda ner rapporten

Här finns rapporten, bilagor och en sammanfattning av de centrala rekommendationerna.

Sök i riktlinjerna vänder sig främst till dig som arbetar med vård och omsorg och rapporten vänder sig främst till dig som är beslutsfattare. Patientversionen innehåller de rekommendationer som vi tror är de viktigaste för dig som patient.

Stöd vid införandet av riktlinjerna

Dokumentet om riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder nedan tar bland annat upp de centrala rekommendationerna i riktlinjerna. Checklistan vägleder dig i processen för införandet av riktlinjerna, steg för steg. Ladda gärna ner och sprid materialet i din organisation, till exempel i föreläsningar eller på webbplatser och intranät.

Pågående revidering av riktlinjerna

Nu pågår en övergripande revidering av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. En remissversion beräknas vara klar november 2017.

Uppföljning av riktlinjerna

För att följa upp hur de nationella riktlinjerna används och för att följa utvecklingen och förbättringen av kvaliteten i vården har vi tagit fram utvärderingar. Utvärderingarna fungerar som ett stöd för prioriteringar och beslut samt ger vägledning om vilka områden inom hälso- och sjukvården som behöver förbättras.