/

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder innehåller rekommendationer för att förebygga sjukdom genom att stödja förändring av levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.

Pågående revidering av riktlinjerna

Nu pågår en revidering av riktlinjerna. En remissversion beräknas vara klar sommaren 2017.

Revidering av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder