Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Patient med kotfraktur

 • Tillstånd: Patient med kotfraktur
 • Åtgärd: Vertebroplastik

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är tillståndets mycket höga svårighetsgrad och att åtgärden inte har någon effekt.

Hur allvarligt är tillståndet?

En kotfraktur innebär en mycket hög påverkan på livskvalitet och funktion. Det finns en mycket hög risk för framtida fraktur med ytterligare påverkan på livskvalitet och förtida död.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Hos person med kotfraktur på grund av benskörhet i bröst- eller ländrygg har inte vertebroplastik i den frakturerade kotkroppen någon effekt på smärta, funktion eller livskvalitet jämfört med shamingrepp (måttlig till låg evidensstyrka).

Kotkompressionsfraktur i bröst- och ländrygg är sannolikt den vanligaste benskörhetsfrakturen. Hos en majoritet av de patienter som söker hjälp för sin akuta fraktur är den inledningen på ett uttalat, långdraget smärttillstånd som starkt försämrar ryggfunktion och livskvalitet [1-3]. Någon specifik och effektiv behandling av denna benskörhetsfraktur har inte funnits. När tekniken att med injektion av bencement i den frakturerade kotkroppen, PVP (perkutan vertebroplastik) och senare PKP (perkutan kyfoplastik), rapporterades ha en omedelbar positiv effekt på fraktursmärtan fick ingreppet därför omgående en stor spridning över hela världen.

Flera litteratursammanställningar konfirmerade de positiva effekterna av både PVP och PKP [4-8]. När studier av högre och även utmärkt vetenskaplig kvalitet började publiceras blev bilden av de positiva effekterna efter PVP och PKP alltmer ifrågasatta.

Slutsatserna baseras på två studier innehållande 209 personer [9-10] och där PVP jämfördes med ett s.k. ”sham”-ingrepp, d.v.s. ett ingrepp som innehöll exakt samma moment som PVP-ingreppet förutom injektionen av bencement i den frakturerade kotan. I studierna sågs ingen skillnad i smärtlindring eller t.ex. påverkan av ryggens funktion hos dem som fick PVP eller sham-ingreppet. Även efter dessa studier kvarstår dock frågor om i första hand PVP fortfarande kan ha effekter hos vissa grupper av patienter, t.ex. de med svår akut smärta med vissa typer av starkt deformerade akuta kotfrakturer.

Hälsoekonomisk bedömning

Den hälsoekonomiska effekten går inte att bedöma, eftersom Socialstyrelsen har sökt efter ett hälsoekonomiskt underlag men inte funnit något relevant material.

Referenser

 1. Suzuki, N, Ogikubo, O, Hansson, T. The course of the acute vertebral body fragility fracture: its effect on pain, disability and quality of life during 12 months. Eur Spine J. 2008; 17(10):1380-90.
 2. Hasserius, R, Karlsson, MK, Jonsson, B, Redlund-Johnell, I, Johnell, O. Long-term morbidity and mortality after a clinically diagnosed vertebral fracture in the elderly--a 12- and 22-year follow-up of 257 patients. Calcif Tissue Int. 2005; 76(4):235-42.
 3. Hallberg, I, Bachrach-Lindstrom, M, Hammerby, S, Toss, G, Ek, AC. Health-related quality of life after vertebral or hip fracture: a seven-year follow-up study. BMC Musculoskelet Disord. 2009; 10:135.
 4. Eck, JC, Nachtigall, D, Humphreys, SC, Hodges, SD. Comparison of vertebroplasty and balloon kyphoplasty for treatment of vertebral compression fractures: a meta-analysis of the literature. Spine J. 2008; 8(3):488-97.
 5. McGirt, MJ, Parker, SL, Wolinsky, JP, Witham, TF, Bydon, A, Gokaslan, ZL. Vertebroplasty and kyphoplasty for the treatment of vertebral compression fractures: an evidenced-based review of the literature. Spine J. 2009; 9(6):501-8.
 6. Hulme, PA, Krebs, J, Ferguson, SJ, Berlemann, U. Vertebroplasty and kyphoplasty: a systematic review of 69 clinical studies. Spine (Phila Pa 1976). 2006; 31(17):1983-2001.
 7. Taylor, RS, Taylor, RJ, Fritzell, P. Balloon kyphoplasty and vertebroplasty for vertebral compression fractures: a comparative systematic review of efficacy and safety. Spine (Phila Pa 1976). 2006; 31(23):2747-55.
 8. Hochmuth, K, Proschek, D, Schwarz, W, Mack, M, Kurth, AA, Vogl, TJ. Percutaneous vertebroplasty in the therapy of osteoporotic vertebral compression fractures: a critical review. Eur Radiol. 2006; 16(5):998-1004.
 9. Buchbinder, R, Osborne, RH, Ebeling, PR, Wark, JD, Mitchell, P, Wriedt, C, et al. A randomized trial of vertebroplasty for painful osteoporotic vertebral fractures. N Engl J Med. 2009; 361(6):557-68.
 10. Kallmes, DF, Comstock, BA, Heagerty, PJ, Turner, JA, Wilson, DJ, Diamond, TH, et al. A randomized trial of vertebroplasty for osteoporotic spinal fractures. N Engl J Med. 2009; 361(6):569-79.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)