Långvarig inflammatorisk ryggsmärta anamnestiskt med ogynnsamma prognostiska faktorer (irit, IBD, hereditet eller psoriasis) + hög inflammatorisk aktivitet (laboratoriemässig och klinisk)

 • Tillstånd: Långvarig inflammatorisk ryggsmärta anamnestiskt med ogynnsamma prognostiska faktorer (irit, IBD, hereditet eller psoriasis) + hög inflammatorisk aktivitet (laboratoriemässig och klinisk)
 • Åtgärd: Behandling med systematiskt kortison

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att konsensus råder om att åtgärden inte har någon effekt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Långvarig inflammatorisk ryggsmärta med ogynnsamma prognostiska faktorier ger en hög inverkan på funktion och livskvalitet och det finns en måttlig till hög risk för bestående lidande, funktionsnedsättning och sänkt livskvalitet.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Vid långvarig inflammatorisk ryggsmärta med ogynnsamma prognostiska markörer ger behandling med låg dos av systemiskt kortison, mindre än 10 mg per dag, ingen effekt på sjukdomsaktivitet (evidens konsensus: 79 procent, dvs. 11 av 14 höll med).
 • Vid långvarig inflammatorisk ryggsmärta med ogynnsamma prognostiska markörer ger behandling med låg dos av systemiskt kortison, mindre än 10 mg per dag, ingen större patientnytta (evidens konsensus: 86 procent, dvs. 12 av 14 höll med).

Inflammatorisk ryggsjukdom (spondylartrit) är en sjukdom som orsakar inflammation i ryggens leder och ibland i perifera leder och andra organ. När strukturella förändringar har uppstått (vanligen i sakro-iliakalederna) benämns sjukdomen ankyloserande spondylit (AS). Under detta förlopp karakteriseras sjukdomen av skovvis eller kontinuerlig inflammatorisk aktivitet där inflammationsdämpning är angelägen. Kortisonbehandling är en effektiv antiinflammatorisk behandling.

Litteratursökningen identifierade inga relevanta studier för att bedöma effekten av systemiskt kortison på inflammatorisk ryggsmärta med ogynnsamma prognostiska faktorer och hög inflammatorisk aktivitet. Lokal behandling med kortison spinalt finns dokumenterad men då vid andra tillstånd. Eftersom det finns få farmakologiska behandlingsalternativ till denna patientgrupp när NSAID (non-stereoid antiinflammatory drugs) inte är tillräckligt ansågs det vikigt att ta ställning till effekten av kortison genom konsensusförfarande.

En konsensuspanel fick ta ställning till två påståenden: ”Vid inflammatorisk ryggsmärta med ogynnsamma prognostiska markörer medför behandling med låg dos av systemiskt kortison (< 10 mg/dag) under längre tid (> 1 månad) ingen större patientnytta och biverkningar.” samt ”Vid inflammatorisk ryggsmärta med ogynnsamma prognostiska markörer medför behandling med låg dos av systemiskt kortison (< 10 mg/dag) under längre tid (> 1 månad) ingen effekt på sjukdomsaktivitet.” Konsensus uppnåddes. Panelen bestod av 19 specialister i inflammatoriska reumatiska sjukdomar. Aktiv ställning till påståendet togs av 14 personer.

Hälsoekonomisk bedömning

Den hälsoekonomiska effekten går inte att bedöma, eftersom Socialstyrelsen har sökt efter ett hälsoekonomiskt underlag men inte funnit något relevant material.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)